NHO Transport

Innhold

Nyhetsarkiv

Vis filtrering

203 resultater

Type artikkel
Velg område
203 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Godstransport, Næringspolitikk, Turbuss, Ekspressbuss vegtransportforum, EU, mobilitetspakken

  Etablerer Vegtransportforum

  Det første møtet i Samferdselsdepartementets nye Vegtransportforum ble avholdt 13. desember. Dette organet skal møtes fast hver tredje måned og ledes av Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 2. Nyhet, Bane, Næringspolitikk Bybanen

  Fortsatt privat drift av Bybanen

  Hvorvidt videre drift av Bybanen i Bergen fortsatt skulle være anbudsutsatt eller overføres til fylkeskommunal drift, har vært mye diskutert i Bergen og Hordaland i høst. Et flertall i Fylkesutvalget vedtok i formiddag at driften fortsatt skal være privat etter at dagens anbudsperiode utløper.

 3. Nyhet, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss alkolås

  Alkolås – et skritt nærmere

  Samferdselsdepartementet har nå sendt Stortinget en proposisjon om endringer i Vegtrafikkloven med sikte på innføring av krav om alkolås i busser og mini-busser. Det gjøres via en ny § 18, og lovendringen vil bli fulgt opp via en egen forskrift. Denne vil blant annet gjelde hvilke eksakte kjøretøygrupper som berøres, krav til selve alkolåsene og regler for montering og service.

 4. Nyhet, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss setebelte

  Ber om avklaring om setebelter

  Det har vært en del eksempler på at setebeltene i buss har vært for korte for enkelte passasjergrupper. Vegdirektoratet har ikke funnet noen setebelteforlengere som kan godkjennes, og NHO Transport har dermed reist spørsmålet om hva som skjer ved kontroller hvis en passasjer ikke kan benytte setebelte på grunn av lengden.

 5. Nyhet, Godstransport, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Turbuss, Ekspressbuss

  Diettskatt sløyfes

  Budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Venstre og Høyre inneholdt en liten glipp med utilsiktet virkning. Langtransportsjåfører tilknyttet Transportoverenskomsten og Godsavtalen skal nemlig ha diett i henhold til "satsen myndighetene til enhver tid godkjennes som skattefri diett". Denne satsen ble i budsjettforliket redusert fra 315 kroner til 165, noe som medførte at sjåførene kunne tape 30.000 kroner i året.

 6. Nyhet, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Klima og miljø, Ekspressbuss drivstoffavgifter

  Endringer i drivstoffavgiftene

  Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Venstre samt Kristelig Folkeparti har skapt en del uklarheter om fremtidige drivstoffavgifter. Forliket medførte at CO2-avgiften på diesel skulle økes med 11 øre og på bensin med 10 øre. Dette blir imidlertid kompensert via en tilsvarende reduksjon i veibruksavgiften.

 7. Nyhet, Bane, Godstransport, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss statsbudsjett

  Tannløst og tvetydig budsjettforlik

  Regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti ble sent i går ettermiddag enige om forslag til statsbudsjett for 2018. Dette inneholder få endringer på Samferdselssiden bortsett fra økning i midler til drift og vedlikehold av jernbane på omkring 450 millioner. I tillegg øker Belønningsordningen med 100 millioner, og det bevilges 70 millioner ekstra til tiltak for syklende og gående.

 8. Nyhet, Næringspolitikk, Ekspressbuss ekspressbuss, ekspressbusspolitikk

  Økt konkurranse for ekspressbussene

  Ekspressbussene binder landsdelene sammen på en effektiv måte, men har hatt en nedgang i antall passasjerer på 40 prosent siden 2008.

 9. Nyhet, Næringspolitikk

  Garantisum for løyve for 2018

  Samferdselsdepartementet kunngjorde 9. november 2017 en mindre endring ved å oppheve tidligere rundskriv for garantisum for løyve 2018.

 10. Nyhet, Næringspolitikk

  Eksamen for transportløyver legges til Statens vegvesen

  Som eneste instans, vil Statens vegvesen fra 1. januar 2018 overta ansvaret for gjennomføring av eksamen for av alle løyvetyper. Dette gjelder godstransport, turvogn, drosje, selskapsvogn og løyve for transport for funksjonshemmede.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: