NHO Transport

Innhold

Nyhetsarkiv

Vis filtrering

171 resultater

Type artikkel
Velg område
171 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Bane, Næringspolitikk jernbanereformen, offentligeanskaffelser

  Urimelig garantibeløp

  Ved anbudsutsettelse av drift av Sørlandsbanen forlanger Jernbanedirektoratet samlede garantier fra operatør på hele 800 millioner kroner. NHO Transport frykter at et slikt krav kan redusere antall tilbydere og dermed redusere konkurransen.

 2. Nyhet, Næringspolitikk

  Ikke glem billettløftet

  Regjeringspartiene og Venstre sitter nå i forhandlinger om en eventuell ny regjeringsplattform og -dannelse. Venstre gikk senest i sitt alternative statsbudsjett inn for merverdiavgiftssats null på kollektivbilletter. NHO Transport har via et innlegg i Dagens Næringsliv 6. januar minnet Venstre om at de ikke må glemme dette løftet under de pågående forhandlinger.

 3. Nyhet, Næringspolitikk lavutslippssone

  Lavutslippssone utsettes

  Byrådet i Oslo har bestemt seg for å utsette innføringen av lavutslippssone i Oslo. Denne skulle vært innført tidlig i 2018, men er nå utsatt til neste vinter. Innføring av en slik sone ville betyr at både lastebiler og busser med Euro 5-motor eller lavere klassifisering måtte betale 50.000 kroner ekstra i året eller 600 kroner per dag.

 4. Nyhet, Bane, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss TØIrapport

  Mangelfull rapport om kostnadsutviklingen

  Transportøkonomisk Institutt har nylig publisert en rapport med betegnelsen Kostnadsdrivere i kollektivtransporten. Denne er utarbeidet på oppdrag for Kommunenes Sentralforbund. NHO Transport mener at rapporten er mangelfull, og foreningen har dermed i brevs form anmodet Transportøkonomisk Institutt om å vurdere å trekke rapporten tilbake.

 5. Nyhet, Næringspolitikk, Rekruttering, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss alderskrav, seniorprofil

  Senior bussjåfører trives i jobben

  Bussjåfører over 60 år blir i jobben og de trives der. Det viser Fafos nye undersøkelse «Trygg trafikk med seniorer», utarbeidet på oppdrag for Senter for seniorpolitikk.

 6. Nyhet, Næringspolitikk

  Byutredningene er klare

  Hvordan skal de åtte største byområdene i Norge nå målet om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing? Dette har Statens vegvesen utredet som en del av arbeidet med byvekstavtaler.

 7. Nyhet, Næringspolitikk, Rekruttering laanekassen

  Lånekassen tilpasses bussjåførutdanningen

  I statsbudsjettet for 2018 åpnes det for at Lånekassen skal kunne støtte bussjåførutdanning for voksne personer. Ordningen vil gjelde fra august 2018.

 8. Nyhet, Næringspolitikk offentligeanskaffelser

  Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser

  Nye anskaffelsesregler trådte i kraft 1. januar i 2017. Nå er alle veiledningstekstene til regelverket samlet i et elektronisk dokument.

 9. Nyhet, Godstransport, Næringspolitikk, Turbuss, Ekspressbuss vegtransportforum, EU, mobilitetspakken

  Etablerer Vegtransportforum

  Det første møtet i Samferdselsdepartementets nye Vegtransportforum ble avholdt 13. desember. Dette organet skal møtes fast hver tredje måned og ledes av Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 10. Nyhet, Bane, Næringspolitikk Bybanen

  Fortsatt privat drift av Bybanen

  Hvorvidt videre drift av Bybanen i Bergen fortsatt skulle være anbudsutsatt eller overføres til fylkeskommunal drift, har vært mye diskutert i Bergen og Hordaland i høst. Et flertall i Fylkesutvalget vedtok i formiddag at driften fortsatt skal være privat etter at dagens anbudsperiode utløper.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: