NHO Transport

Innhold

Nyhetsarkiv

Vis filtrering

43 resultater

Type artikkel
Velg område
43 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Godstransport, Lover og forskrifter, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss kjoremonster, bymiljoetaten

  Nytt kjøremønster i Oslo fra 4. juni

  Mandag 4. juni er det blitt endret kjøremønster i Oslo. Endringen vil påvirke fremkommeligheten for bussbransjen, med særskilte konsekvenser for turbusser.

 2. Nyhet, Lover og forskrifter, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss alkolås

  Påbud med alkolås fra 1. januar 2019

  Det er nå endelig bestemt at pålegget om alkolås i alle busser og minibusser skal tre i kraft fra og med 1. januar 2019. Det blir en overgangsordning på fem år for kjøretøy registrert før 1. januar 2019.

 3. Nyhet, Godstransport, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Turbuss merverdiavgift, turbuss, godstransport

  Obligatorisk merverdiavgiftsregistrering

  Spørsmålet om obligatorisk merverdiavgiftsregistrering for transportselskaper har igjen blitt aktualisert, og NHO Transport har sendt et lengre brev til politisk ledelse i Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet om saken. En slik ordning vil føre til mer like konkurransevilkår mellom norske transportører og utenlandske aktører på kabotasjeoppdrag i Norge.

 4. Nyhet, Arbeidsliv, Godstransport, HR og HMS, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Rutebuss, Taxi, Turbuss, Ekspressbuss alkolås

  Krav om alkolås i buss vedtatt

  Stortinget vedtok 22. mars krav om alkolås for de som utfører persontransport mot vederlag, i første omgang busser og minibusser

 5. Nyhet, Lover og forskrifter, Turbuss, Ekspressbuss pakkereiser

  Ny lov gir utvidede rettigheter ved pakkereiser

  Regjeringen la fredag 23 mars frem en lovproposisjon til ny pakkereiselov for Stortinget. Bransjen har blitt hørt på flere punkter

 6. Nyhet, Lover og forskrifter, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss EU

  Nye rettigheter for busspassasjerer

  EU-forordning 181/2011 om busspassasjerers rettigheter har trådt i kraft i Norge. Her kan du lese informasjonsskriv om Busspassasjerrettighetsforordningen

 7. Nyhet, HR og HMS, Lover og forskrifter personvernforordningen

  Nye personvernregler fra mai 2018 – er din bedrift forberedt?

  Med opphav i EUs forordning om personvern (The General Data Protection Regulation), vil det innføres nye regler for personvern fra og med mai 2018.

 8. Nyhet, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss alkolås

  Alkolås – et skritt nærmere

  Samferdselsdepartementet har nå sendt Stortinget en proposisjon om endringer i Vegtrafikkloven med sikte på innføring av krav om alkolås i busser og mini-busser. Det gjøres via en ny § 18, og lovendringen vil bli fulgt opp via en egen forskrift. Denne vil blant annet gjelde hvilke eksakte kjøretøygrupper som berøres, krav til selve alkolåsene og regler for montering og service.

 9. Nyhet, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss setebelte

  Ber om avklaring om setebelter

  Det har vært en del eksempler på at setebeltene i buss har vært for korte for enkelte passasjergrupper. Vegdirektoratet har ikke funnet noen setebelteforlengere som kan godkjennes, og NHO Transport har dermed reist spørsmålet om hva som skjer ved kontroller hvis en passasjer ikke kan benytte setebelte på grunn av lengden.

 10. Nyhet, Godstransport, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Turbuss, Ekspressbuss

  Diettskatt sløyfes

  Budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Venstre og Høyre inneholdt en liten glipp med utilsiktet virkning. Langtransportsjåfører tilknyttet Transportoverenskomsten og Godsavtalen skal nemlig ha diett i henhold til "satsen myndighetene til enhver tid godkjennes som skattefri diett". Denne satsen ble i budsjettforliket redusert fra 315 kroner til 165, noe som medførte at sjåførene kunne tape 30.000 kroner i året.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: