Nyhetsarkiv

Vis filtrering

16 resultater

Type artikkel
Velg område
16 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Planen for busslærlinger under 21 år bør oppdateres

  Bussnæringen ønsker flere kvalifiserte bussjåfører via videregående skole. Siden 2012 har Norge tillatt et prøveprosjekt for lærlinger til persontransport under 21 år. Basisen er EUs yrkessjåførdirektiv og en tilhørende handlingsplan med vilkår for disse lærlingene. NHO Transport, Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Sotin ber nå Statens vegvesen om at handlingsplanen blir oppdatert i tråd med ny læreplan og øvrig utvikling.

 2. Opplæringskontorenes rolle er sikret

  Stortinget skal vedta ny opplæringslov. Etter påtrykk fra blant andre NHO, LO og Sotin slår nå Arbeiderpartiet og Senterpartiet fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakt selv om de skal reguleres som et samarbeidsorgan.

 3. Busslappen har gitt Roger Harkestad nye perspektiver på lederrollen i næringen

  Jeg er nå, med busslappen i hånden, om mulig enda stoltere av den kvaliteten mine kollegaer leverer hver eneste dag. Å bruke tid på å få bedre innsikt i deres arbeidshverdag, og lære egen drift å kjenne enda bedre, har utvilsomt vært noen av mine best anvendte timer det siste tiåret. Det skriver Roger Harkestad, konsernsjef i Tide AS, i et debattinnlegg på Vestlandet. Han er også styreleder i NHO Transport og foreningen deler derfor hans erfaringer.

 4. Bussnæringen i særstilling i næringslivet

  Ifølge NHOs konjunkturbarometer for februar er det kun to næringer med en overvekt av optimister når det gjelder forventninger til fremtidig markedsutvikling, nemlig oljenæringen og bussnæringen. Samtidig viser NHOs ferske kompetansebarometer at bussnæringen har størst mangel på kvalifisert arbeidskraft.

 5. Drømmeyrke bussjåfør

  Det er mange dyktige og engasjerte lærlinger i bussjåførfaget. En av dem er Silje Andersen Nerland, 18 år. Hun har nylig bestått bussførerprøven, etter 19 ukers kurs på landslinje. VY Buss Molde tegnet lærekontrakt med Silje ved skolestart høsten 2021, og hun har halvannet år igjen av læretida før hun kan ta fagprøven.

 6. Kan utdanne flere tungbillærere

  Høy gjennomsnittsalder og manglende nyrekruttering av trafikklærere og yrkesfaglærere innen tungtransporten har vært en bekymring for å sikre nødvendig tilgang til yrkessjåfører i Norge. Nå endrer regjeringen opptakskravene og utvider utdanningskapasiteten for disse lærerne.

 7. Bussnorsktesten klar for bruk

  NHO Transport har utviklet et verktøy for å måle norskferdigheter hos minoritetsspråklige bussjåfører og kandidater til yrket. Bussnorsktesten er basert på relevant arbeidsspråk i bransjen. Etter en periode med prøvedrift kan vi nå tilby alle aktuelle aktører å ta testen i bruk.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: