Nyhetsarkiv

Vis filtrering

216 resultater

Type artikkel
Velg område
216 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Økt statlig investeringsandel

    Regjeringspartiene og SV kom til enighet om forslag til revidert nasjonalbudsjett 13.06.23. Dette medfører at statens andel av kostnadene for større kollektivtransportprosjekt heves til 70 prosent. I tillegg kan bomtakstene for elbiler økes til 70 prosent av ordinær takst.

  2. Fylkeskommunene bør få mer midler til kollektivtrafikken

    Det fylkeskommunale kollektivtilbudet bør vektes høyere i fordelingsnøkkelen ved overføring av midler fra stat til fylkeskommunene. Økte midler er nødvendige for at Norge skal innfri fastsatte transport-, klima- og miljøforpliktelser via redusert bilbruk. Dette er NHO Transports hovedpoeng i vurderingen av nytt inntektsfordelingssystem for fylkeskommunene.

  3. Ber om forutsigbarhet for kollektivtrafikken

    Stortinget skal allerede inneværende uke behandle Stortingsproposisjon 51-S, som omhandler endringer i statsbudsjettet i forbindelse med nye kompensasjonsordninger knyttet til smittevernrestriksjonene av 14.12.21. Aktørene innen den fylkeskommunale kollektivtrafikken ber i denne forbindelse om at Stortinget vedtar en merknad om fremtidig finansiering.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: