NHO Transport

Innhold

Nyhetsarkiv

Vis filtrering

168 resultater

Type artikkel
Velg område
168 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Godstransport, Turbuss, Kollektivtransport merverdiavgift

  Vil diskutere oppfølging av turbuss- og godstiltak

  NHO Transport har i dag sendt et brev til samferdselsministeren for å be om et møte om hans brev til Stortingets transportkomité datert 14. mai i år. I dette brevet imøtegås Arbeiderpartiets 10 forslag for å "trygge transport på norske veger". Imidlertid kommer samferdselsministeren i samme brev med forslag til alternative tiltak overfor transportnæringen.

 2. Nyhet, Lover og forskrifter, Kollektivtransport avsavnsavtale

  Ny avsavnsavtale

  Finans Norge og NHO Transport har fornyet felles avsavnsavtale, som fastsetter et fast erstatningsbeløp per dag et kjøretøy må tas ut av drift på grunn av skader påført helt eller delvis av en annen part. Satsene er økt med 24,3 prosent, noe som samsvarer med endringer i relevante kostnadselementer i Bussindeksen.

 3. Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

  Mobilitetstilbud belyst på NHO Transports seminar

  Fagseminaret «Mobilitetstilbud til alle – det umuliges kunst?» gikk av stabelen 12. juni. Innlederne hadde forskjellige ståsteder faglig og politisk, men det var bred enighet om at det er viktig og nødvendig å sikre et godt mobilitetstilbud og at kollektivtilbudet må styrkes.

 4. Nyhet, Rekruttering, Kollektivtransport rekruttering

  Jakter på unge talenter

  Keolis Norge inviterte unge talenter til karrieredag hos Bybanen i Bergen 3. juni. - Vi befinner oss i en fremtidsrettet bransje som satser på ny teknologi og innovative transportløsninger, sa Gry Miriam Olsen, administrerende direktør i Keolis til de 27 deltakerne.

 5. Nyhet, Turbuss, Kollektivtransport merverdiavgift

  Nei til nullsats

  Stortinget behandler i disse dager to ulike representantforslag om turbusser og kabotasje. Ifølge komiteinnstillingene vil det i denne stortingsperioden ikke bli tilstrekkelig flertall for merverdiavgiftssats null og dermed obligatorisk merverdiavgiftregistrering for turbussnæringen.

 6. Nyhet, Næringspolitikk, Ekspressbuss, Kollektivtransport ekspressbuss

  Fri etablering av ekspressbussruter over 80 km

  Regjeringens forslag om fri etablering av ekspressbussruter over 80 km skal sluttbehandles av Stortinget 05.06.19. Transportkomiteen avgav sin innstilling 28.05.19, og det er liten grunn til å tro at Stortinget vil gjøre endringer siden alle regjeringspartiene i komiteen støtter Samferdselsdepartementets proposisjon 69 L.

 7. Nyhet, Næringspolitikk, Tall og fakta, Kollektivtransport kollektivtrafikk

  Ny rekord for kollektivreiser

  Tallenes tale fra Statistisk sentralbyrå er klar: Over 680 millioner kollektivreiser ble gjennomført i 2018. 402 millioner av disse reisene var med buss. Økt togtilbud medførte størst passasjervekst med tog i fjor.

 8. Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport merverdiavgift

  Foreslår 23 eller 25 prosent merverdiavgift på persontransport

  Finansminister Siv Jensen mottok i dag forslag til fremtidige merverdiavgiftssatser. Ekspertgruppen, som ledes av Vibeke Hammer Madsen, anbefaler én enhetlig merverdiavgiftssats for alle varer og tjenester. Det betyr i så fall at satsen på persontransporttjenester vil øke fra 12 til 23-25 prosent merverdiavgift.

 9. Nyhet, Kollektivtransport

  Seminar 12. juni: Mobilitetstilbud til alle – det umuliges kunst?

  God mobilitet, velfungerende byer og reduserte utslipp er noe av motivasjonen for å tilby kollektivtrafikktjenester. Hvordan kan tilbudet samordnes og utvikles best mulig slik at det dekker transportbehovene både i distriktene og byene?

 10. Nyhet, Kompetanse, Næringspolitikk, Kollektivtransport offentligeanskaffelser

  Ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser

  Offentlige innkjøp utgjør årlig over 500 milliarder kroner. Regjeringen vil at innkjøpene skal gjennomføres smartere, mer effektivt og profesjonelt. Det var hovedbudskapet da næringsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte den nye stortingsmeldingen 10. april.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: