NHO Transport

Innhold

Nyhetsarkiv

Vis filtrering

18 resultater

Type artikkel
Velg område
18 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Klima og miljø, Kollektivtransport

  Europeisk mobilitetsuke 2018 - Velg rett reisemiks!

  Søndag 16. september starter Europeisk mobilitetsuke, Europas største kampanje for miljøvennlig transport. 20 norske byer og tettsteder deltar med ulike arrangement. Budskapet i årets kampanje er: velg rett reisemiks og bidra til et bedre samfunn!

 2. Nyhet, Godstransport, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Klima og miljø, Ekspressbuss co2fond

  Husk frokostmøte 12 juni: Slik vil et CO2-fond kutte utslipp i transportsektoren

  En bred allianse av næringsorganisasjoner ønsker å etablere en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringslivets transporter.  Frokostseminaret vil samle politikere, næringsorganisasjoner og andre relevante aktører.

 3. Nyhet, Godstransport, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Klima og miljø, Ekspressbuss

  135 milliarder til vei

  Frem til 2023 skal Statens vegvesen investere 135 milliarder kroner i nye veier. Vedlikeholdsetterslep, satsing i byene og intelligent transport er nøkkelord

 4. Nyhet, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Klima og miljø, Ekspressbuss drivstoffavgifter

  Endringer i drivstoffavgiftene

  Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Venstre samt Kristelig Folkeparti har skapt en del uklarheter om fremtidige drivstoffavgifter. Forliket medførte at CO2-avgiften på diesel skulle økes med 11 øre og på bensin med 10 øre. Dette blir imidlertid kompensert via en tilsvarende reduksjon i veibruksavgiften.

 5. Nyhet, Næringspolitikk, Klima og miljø

  NHO Transport inn i Næring for Klima

  Mandag 23. oktober meldte NHO Transport seg inn i samarbeidsforumet Næring for Klima i regi av Oslo kommune. Forumet har til hensikt å skape en arena for å samarbeide tverrfaglig mellom næringen og politikken, samt utveksle erfaringer og sette i verk tiltak rettet mot klima.

 6. Nyhet, Rutebuss, Turbuss, Klima og miljø, Ekspressbuss standardisering

  Standardisering gir mer kollektivtrafikk for pengene

  I dag har Norge nesten 100 forskjellige bussvarianter, og busser som er innkjøpt i et fylke kan ofte ikke brukes i et annet, fordi kravene til bussene er forskjellige. En ny Norsk Standard for busser som lanseres mandag 16. oktober, kan gi betydelige samfunnsbesparelser. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil være til stede under lanseringen.

 7. Nyhet, Godstransport, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Klima og miljø, Ekspressbuss biodrivstoff

  Nyttetransporten må sikres nødvendig biodrivstoff

  Klima- og miljødepartementet har hatt forslag til endringer i produktsforskriftens bestemmelser om biodrivstoff på høring. NHO og NHO Transport har lagt vekt på at nyttetransport i form av busser og godstransport må sikres nødvendig tilgang til biodrivstoff til en fornuftig pris for at næringen skal bidra til at klimamålene nås. Dermed må denne delen av markedet fortsatt fritas for veibruksavgift på biodrivstoff.

 8. Nyhet, Godstransport, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Klima og miljø, Ekspressbuss lavutslippssone

  Lavutslippssoner: Uakseptabel dobbeltbeskatning

  NHO Transport stiller seg negativ til forslaget om lavutslippssone for tunge biler i Oslo. I tillegg til miljødifferensierte bompenger som vedtatt i Oslopakke 3, vil en gebyrbelagt lavutslippssone medføre en uakseptabel dobbeltbeskatning. NHO Transport anbefaler derfor å avvente effekten av miljødifferensierte bompenger, i det minste frem til planlagt automatisert elektronisk kontroll fra 1.07.2018.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: