NHO Transport

Innhold

Nyhetsarkiv

Vis filtrering

22 resultater

Type artikkel
Velg område
22 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Bane, Næringspolitikk, Kollektivtransport jernbanepakkeIV

  Positive til Jernbanepakke IV

  Samferdselsdepartementet har sendt ut forslag til nødvendige lov- og forskriftsendringer ved implementering av Jernbanepakke IV i Norge. Både NHO Transport og NHO er positive til endringene, noe om er understreket i høringssvarene.

 2. Nyhet, Bane, Rekruttering Bybanen, rekruttering

  Keolis ønsker kvinner i førersetet

  Tirsdag 5. juni 2018 fylte mobilitetsaktøren Keolis opp en bybanevogn med jobbsøkende kvinner og tok dem med til Kokstad depot for rekrutteringsdag. Målet var å spre kunnskap om vognføreryrket, hvilke karrieremuligheter som finnes i transportbransjen, og for å oppnå bedre kjønnsbalanse blant bybaneførerne i Bergen

 3. Nyhet, Bane, Næringspolitikk jernbanereformen, offentligeanskaffelser

  Utsettelse av toganbud

  Jernbanedirektoratet har nå besluttet å utsette tildelingen av kontrakt på Trafikkpakke 1, som omhandler Sørlandsbanen. Oppstart er også utsatt et halvt år, og NHO Transport reagerer på at direktoratet har forlenget dagens trafikkavtale med NSB basert på nåværende betingelser.

 4. Nyhet, Bane, Næringspolitikk Bybanen, offentligeanskaffelser

  Urimelige kvalifikasjonskrav

  Dagens Næringsliv omtaler 15. mars NHO Transports brev til Bybanen AS i Bergen om urimelige kvalifikasjonskrav og -kriterier for å kunne inngi anbud på drift av Bybanen. Foreningen hevder at kravene ikke er proporsjonale med anbudets omfang og kompleksitet. Dette er også til hinder for likebehandling.

 5. Nyhet, Bane, Næringspolitikk offentligeanskaffelser, jernbanereformen

  Unødvendige uklarheter om Trafikkpakke 1

  Anbudsfristen for fremtidig drift av Sørlandsbanen med sidespor utløper 1. mars. Jernbanedirektoratet vil imidlertid ikke gi konkrete rammer for hvem som skal ha ansvaret for påløpte forpliktelser overfor arbeidstakerne på overtakelsestidspunktet.

 6. Nyhet, Bane, Næringspolitikk jernbanereformen, offentligeanskaffelser

  Reduserer garantikravet

  Jernbanedirektoratet reduserer garantikravet overfor fremtidig operatør på Sørlandsbanen fra opprinnelig 750 til 500 millioner kroner. Dette er respons på et brev NHO Transport sendte 12. januar, hvor foreningen ga utrykk for at det høye garantikravet kunne gjøre det vanskelig for mindre aktører å inngi anbud.

 7. Nyhet, Bane, Næringspolitikk jernbanereformen, offentligeanskaffelser

  Urimelig garantibeløp

  Ved anbudsutsettelse av drift av Sørlandsbanen forlanger Jernbanedirektoratet samlede garantier fra operatør på hele 800 millioner kroner. NHO Transport frykter at et slikt krav kan redusere antall tilbydere og dermed redusere konkurransen.

 8. Nyhet, Bane, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss TØIrapport

  Mangelfull rapport om kostnadsutviklingen

  Transportøkonomisk Institutt har nylig publisert en rapport med betegnelsen Kostnadsdrivere i kollektivtransporten. Denne er utarbeidet på oppdrag for Kommunenes Sentralforbund. NHO Transport mener at rapporten er mangelfull, og foreningen har dermed i brevs form anmodet Transportøkonomisk Institutt om å vurdere å trekke rapporten tilbake.

 9. Nyhet, Bane, Næringspolitikk Bybanen

  Fortsatt privat drift av Bybanen

  Hvorvidt videre drift av Bybanen i Bergen fortsatt skulle være anbudsutsatt eller overføres til fylkeskommunal drift, har vært mye diskutert i Bergen og Hordaland i høst. Et flertall i Fylkesutvalget vedtok i formiddag at driften fortsatt skal være privat etter at dagens anbudsperiode utløper.

 10. Nyhet, Bane, Godstransport, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss statsbudsjett

  Tannløst og tvetydig budsjettforlik

  Regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti ble sent i går ettermiddag enige om forslag til statsbudsjett for 2018. Dette inneholder få endringer på Samferdselssiden bortsett fra økning i midler til drift og vedlikehold av jernbane på omkring 450 millioner. I tillegg øker Belønningsordningen med 100 millioner, og det bevilges 70 millioner ekstra til tiltak for syklende og gående.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: