NHO Transport

Innhold

Nyhetsarkiv

Vis filtrering

470 resultater

Type artikkel
Velg område
470 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Næringspolitikk, Ekspressbuss ekspressbuss, ekspressbusspolitikk

  Økt konkurranse for ekspressbussene

  Ekspressbussene binder landsdelene sammen på en effektiv måte, men har hatt en nedgang i antall passasjerer på 40 prosent siden 2008.

 2. Nyhet

  Evaluering AFP

  LO og NHO ble i 2016 enige om at AFP-ordningen skulle evalueres. Denne gjennomgangen er nå sluttført, og partenes rapport presenteres på et eget seminar 7. desember. Seminaret er åpent for alle NHOs medlemsbedrifter.

 3. Nyhet

  Konkurranse om smartere transport

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen legger 100 millioner i potten i forbindelse med konkurransen Smartere transport i Norge. Konkurransen skal fremme gode forslag til kreative og konkrete forslag til grønne mobilitetstjenester. Disse skal igjen skape enklere reisehverdager og mer effektive reiseløsninger.

 4. Nyhet, Taxi drosjeregulering

  Foreslår endring i taksameterforskriften

  Justervesenet har sendt på høring forslag til å endre taksameterforskriften, som i dag påbyr at betalingsterminal skal være tilkoblet taksameteret i drosje. Det er denne tilkoblingen som nå foreslås fjernet.

 5. Nyhet, Godstransport, Turbuss, Ekspressbuss kabotasje, merverdiavgift, turbuss, godstransport, EU, mobilitetspakken

  Kabotasje i Stortingets spørretime

  Stortingsrepresentant Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet stilte i forrige uke spørsmål om kabotasje i Stortingets spørretime. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen understreket at ulovlig kabotasje måtte bekjempes, men at han også var bekymret for en ytterligere liberalisering av kabotasjeregelverket. Merverdiavgiftsproblematikken ble også berørt.

 6. Nyhet alkolås, trafikksikkerhet

  Ny Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet nærmer seg

  I samarbeid med sentrale trafikksikkerhetsaktører, har Statens vegvesen sendt på høring utkast til ny Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg. Tiltaksplanen vil gjelde for perioden 2018-2021.

 7. Nyhet, Taxi miljøkrav, drosjeregulering

  Miljøkrav for drosje innføres i Oslo

  NHO Transport støtter Oslo kommunes forslag om endring av drosjeforskriften i Oslo, noe som betyr krav om nullutslippskjøretøy for drosjer med foreslått implementering i 2022.

 8. Nyhet, Næringspolitikk

  Garantisum for løyve for 2018

  Samferdselsdepartementet kunngjorde 9. november 2017 en mindre endring ved å oppheve tidligere rundskriv for garantisum for løyve 2018.

 9. Nyhet, Næringspolitikk

  Eksamen for transportløyver legges til Statens vegvesen

  Som eneste instans, vil Statens vegvesen fra 1. januar 2018 overta ansvaret for gjennomføring av eksamen for av alle løyvetyper. Dette gjelder godstransport, turvogn, drosje, selskapsvogn og løyve for transport for funksjonshemmede.

 10. Nyhet, Næringspolitikk

  Møte med ny statssekretær

  Anders B. Werp fra Høyre tiltrådte som statssekretær i Samferdselsdepartementet 23. oktober. Han etterfølger Tom-Christer Nilsen, som ble innvalgt på Stortinget for Høyre i Hordaland. NHO Transport hadde et første møte med den nye statssekretæren allerede 31. oktober.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: