NHO Transport

Innhold

Nyhetsarkiv

Vis filtrering

467 resultater

Type artikkel
Velg område
467 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Godstransport, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Turbuss, Ekspressbuss

  Diettskatt sløyfes

  Budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Venstre og Høyre inneholdt en liten glipp med utilsiktet virkning. Langtransportsjåfører tilknyttet Transportoverenskomsten og Godsavtalen skal nemlig ha diett i henhold til "satsen myndighetene til enhver tid godkjennes som skattefri diett". Denne satsen ble i budsjettforliket redusert fra 315 kroner til 165, noe som medførte at sjåførene kunne tape 30.000 kroner i året.

 2. Nyhet, Rutebuss elbuss

  Oslo får sine første elektriske busser

  Torsdag 30. november inviterte Ruter til offisiell lansering og prøvetur av Oslo sine første elektriske busser. Lanseringen er et steg i en tydelig strategi fra Oslo kommune om en grønnere kollektivtrafikk.

 3. Nyhet trafikksikkerhet

  Støtter opprettholdelse av UP

  NHO Transport avga nylig høringssvar angående fremtidig organisering av politiets beredskapsressurser. Et utredningsarbeid har blant annet anbefalt at trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene.

 4. Nyhet, Tall og fakta

  Sterk økning i kollektivbruken

  Persontransporten med jernbane, sporvei og buss økte markert fra 2015 til 2016, mens bruken av personbil viste tegn til å flate ut. Godstransporten med jernbane gikk også opp.

 5. Nyhet

  Konkrete regler for samkjøring

  Stortingets transport- og kommunikasjonskomité har nå fremmet en innstilling om endringer i yrkestransportloven vedrørende samkjøring. I tillegg blir øvre aldersgrense for å inneha taxiløyve hevet fra 70 til 75 år.

 6. Nyhet, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Klima og miljø, Ekspressbuss drivstoffavgifter

  Endringer i drivstoffavgiftene

  Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Venstre samt Kristelig Folkeparti har skapt en del uklarheter om fremtidige drivstoffavgifter. Forliket medførte at CO2-avgiften på diesel skulle økes med 11 øre og på bensin med 10 øre. Dette blir imidlertid kompensert via en tilsvarende reduksjon i veibruksavgiften.

 7. Nyhet, Bane, Godstransport, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss statsbudsjett

  Tannløst og tvetydig budsjettforlik

  Regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti ble sent i går ettermiddag enige om forslag til statsbudsjett for 2018. Dette inneholder få endringer på Samferdselssiden bortsett fra økning i midler til drift og vedlikehold av jernbane på omkring 450 millioner. I tillegg øker Belønningsordningen med 100 millioner, og det bevilges 70 millioner ekstra til tiltak for syklende og gående.

 8. Nyhet, Næringspolitikk, Ekspressbuss ekspressbuss, ekspressbusspolitikk

  Økt konkurranse for ekspressbussene

  Ekspressbussene binder landsdelene sammen på en effektiv måte, men har hatt en nedgang i antall passasjerer på 40 prosent siden 2008.

 9. Nyhet

  Evaluering AFP

  LO og NHO ble i 2016 enige om at AFP-ordningen skulle evalueres. Denne gjennomgangen er nå sluttført, og partenes rapport presenteres på et eget seminar 7. desember. Seminaret er åpent for alle NHOs medlemsbedrifter.

 10. Nyhet

  Konkurranse om smartere transport

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen legger 100 millioner i potten i forbindelse med konkurransen Smartere transport i Norge. Konkurransen skal fremme gode forslag til kreative og konkrete forslag til grønne mobilitetstjenester. Disse skal igjen skape enklere reisehverdager og mer effektive reiseløsninger.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: