Nyhetsarkiv

Vis filtrering

784 resultater

Type artikkel
Velg område
784 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Garantisum for løyver 2022 og 2023

  Garantisummen for løyve holder seg stort sett på et stabilt nivå. For 2023 må man stille med garanti på kroner 95 000 for det første løyvet og kroner 53 000 for påfølgende løyve.

 2. Handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren

  Regjeringen lanserte 28. oktober den lenge varslede handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren. Den inneholder 39 tiltak innenfor regelverk, tilsyn, kontroll og håndheving. I tillegg omtales samarbeid mellom myndighetene og næringen, internasjonalt samarbeid og rekruttering samt kompetanseheving. Regjeringen vil utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen når det gjelder kabotasje for turbusser.

 3. IA-avtalen blir forlenget med to år

  Koronapandemien har satt sitt preg på og forsinket arbeidet med å redusere sykefraværet. Partene og myndighetene er derfor enige om å la avtalen få mer tid til å virke.

 4. Elindeks per strømregion er tilgjengelig

  Strøm utgjør en økende andel av kostnadene til driften av kollektivtrafikken. Som kjent, varierer strømprisene sterkt mellom de fem ulike strømprisregionene. Bruk av et gjennomsnitt på landsbasis er dermed lite hensiktsmessig ved regulering av kontrakter. NHO Transport har på denne bakgrunn fått SSB til å publisere separate indekser for hver strømregion.

 5. Ny Nasjonal transportplan under arbeid

  Regjeringen vil legge frem en ny Nasjonal transportplan (NTP) våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. De statlige transportvirksomhetene er i gang med utredninger og har kortere frister enn normalt. NHO Transport deltok på et innspillsmøte 25. oktober sammen med andre interesseorganisasjoner.

 6. Mangler over én milliard for å dekke økte energikostnader

  NHO Transport deltok på høringsmøter om forslag til statsbudsjett i Stortingets transportkomite 21. oktober og i kommunalkomiteen 24. oktober. I etterkant av høringen skal fagkomiteene legge frem sine innstillinger. Regjeringspartiene må så forhandle med ett eller to andre partier for å sikre flertall for budsjettet på Stortinget, og man vil i første omgang søke flertall sammen med SV.

 7. Refleksdagen 2022 - bli synlig i trafikken!

  Høstmørket har lagt seg og utfordrer samspillet mellom oss trafikanter. Mørke våte veier gjør det vanskeligere å se fotgjengere og syklister. Refleks er livsviktig forebygging når du beveger deg ute i mørket. Torsdag 20. oktober markeres refleksdagen over hele landet.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: