NHO Transport

Innhold

Nyhetsarkiv

Vis filtrering

404 resultater

Type artikkel
Velg område
404 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Taxi miljøkrav, drosjeregulering

  Miljøkrav for drosje innføres i Oslo

  NHO Transport støtter Oslo kommunes forslag om endring av drosjeforskriften i Oslo, noe som betyr krav om nullutslippskjøretøy for drosjer med foreslått implementering i 2022.

 2. Nyhet, Næringspolitikk

  Garantisum for løyve for 2018

  Samferdselsdepartementet kunngjorde 9. november 2017 en mindre endring ved å oppheve tidligere rundskriv for garantisum for løyve 2018.

 3. Nyhet, Næringspolitikk

  Eksamen for transportløyver legges til Statens vegvesen

  Som eneste instans, vil Statens vegvesen fra 1. januar 2018 overta ansvaret for gjennomføring av eksamen for av alle løyvetyper. Dette gjelder godstransport, turvogn, drosje, selskapsvogn og løyve for transport for funksjonshemmede.

 4. Nyhet, Næringspolitikk

  Møte med ny statssekretær

  Anders B. Werp fra Høyre tiltrådte som statssekretær i Samferdselsdepartementet 23. oktober. Han etterfølger Tom-Christer Nilsen, som ble innvalgt på Stortinget for Høyre i Hordaland. NHO Transport hadde et første møte med den nye statssekretæren allerede 31. oktober.

 5. Nyhet merverdiavgift

  Støtter null-sats

  Venstre har i sitt alternative budsjett foreslått nullsats for kollektivbilletter, noe som medfører at disse skal selges uten at sluttbruker blir belastet med utgående merverdiavgift. Operatørene beholder imidlertid fradragsretten for inngående avgift. NHO Transport har støttet dette forslaget i et eget notat til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

 6. Nyhet, Taxi drosjeregulering

  Forslag om prisopplysning og oppheving av hovederverv i drosjetransport

  NHO Transport ga nylig sitt høringssvar til Samferdselsdepartementets forslag om å blant annet "uoppfordret å gi forbrukerne et pristilbud før avtale om transport inngås". I tillegg foreslås det å oppheve kravet om hovederverv for løyvehavere og sjåfører.

 7. Nyhet, Bane, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss

  Tilrettelegger for felles billetteringsløsninger – Entur AS

  NHO Transport støtter arbeidet med nasjonal harmonisering av reiseinformasjon og billettering, som i november ble presentert i form av Entur AS. Ordningen anses også å bidra til mindre kontanter i kollektivtransporten, samt konkurransenøytralitet mellom operatører.

 8. Nyhet, Rekruttering rekruttering, Lærlinger

  Ønsker flere lærlinger i Yrkessjåførfaget

  Innen 2030 skal det rekrutteres rundt 14000 nye bussjåfører, ifølge Urbanet Analyses nasjonale kartlegging.

 9. Nyhet, Arbeidsliv digitalsykemelding

  Er bedriften klar til å ta imot digital sykmelding?

  NAV melder om at hele sykmeldingen nå er digitalisert. Det betyr at de ansatte kan levere både del C (sykmeldingen) og del D (sykpengesøknaden) digitalt. Bedriften finner dem deretter i sin innboks i Altinn. Fra 15. januar gjelder dette i hele landet.

 10. Nyhet, Næringspolitikk merverdiavgift

  Merverdiavgiftsøkningen hovedsak under Stortingshøring

  NHO Transport deltok på høringsmøte om forslag til samferdselsbudsjett i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité 31. oktober. Foreningen trakk frem både positive og negative sider ved forslaget, og det kan komme større endringer under de kommende budsjettforhandlinger på Stortinget mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti samt Venstre.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: