Nyhetsarkiv

Vis filtrering

537 resultater

Type artikkel
Velg område
537 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Velkommen til digital tariffkonferanse

  NHO Transport avholder tariffkonferansen for medlemsbedriftene torsdag 14.03.24 klokken 09.00. Konferansen avholdes via teams, og hensikten er å informere om gjennomføringen av vårens tariffoppgjør.

 2. Ber om full førerkortpakke i videregående opplæring

  Lærlinger i yrkessjåførfaget i videregående opplæring bør som hovedregel tilbys førerkort for både lastebil og buss. Målet er å styrke rekrutteringen av yrkessjåfører. I en felles henvendelse ber NHO Transport og seks andre organisasjoner Utdanningsdirektoratet tilrettelegge for en slik løsning.

 3. For komplisert å reise kollektivt - fire anbefalinger til Entur

  Stortingets satsing på sømløse kollektivreiser gjennom Entur har ikke lyktes, ifølge en fersk rapport fra Riksrevisjonen. NHO Transport har bedt Samferdselsdepartementet bidra til forbedringer i Enturs praksis. I tillegg bør kollektivtrafikkens samfunnsnytte vektlegges i ny Nasjonal transportplan.

 4. Enighet i EU om nye kjøre- og hviletidsbestemmelser

  Det er enighet i EU om nye kjøre- og hviletidsbestemmelser for turbussjåfører. De skiller seg fra tilsvarende bestemmelser for godssjåfører. En norsk tolkning av bestemmelsene forventes etter at endelig avtale er signert i Europaparlamentet og ministerrådet.

 5. Behovskartlegging av lading i tungtransport

  Som en del av Statens vegvesens løsninger for en effektiv og sømløs lading av tunge kjøretøy langs norske veier, skal det utvikles en felles app for lading. Nå gjennomføres en behovskartlegging der transportbedrifter og ladeoperatører bes om å gi innspill på behovet og utfordringer knyttet til underveislading.

 6. Mer informasjon om nye kabotasjeregler

  Samferdselsdepartementet har i et eget brev til NHO Transport klargjort at de nye reglene for kabotasje på turbussiden skal håndheves av politiet og Statens vegvesen. Det vil ikke bli åpnet for dispensasjon fra de nye reglene.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: