Nyhetsarkiv

Vis filtrering

511 resultater

Type artikkel
Velg område
511 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nytt samferdselsløft i NHO

  Næringslivets Hovedorganisasjon lanserer et nytt samferdselsløft 19. september kl. 9. Dette er næringslivets innspill til prioriteringer i ny Nasjonal transportplan, som regjeringen legger frem våren 2024. Velkommen til å delta i presentasjonen med påfølgende politisk debatt, enten fysisk på Majorstuen eller digitalt.

 2. Omfattende rapport om balansert indeksbruk

  NHO Transport og NHO Sjøfart har fått Oslo Economics til å utarbeide en omfattende rapport om balansert indeksbruk ved anbudskontrakter innen person- og sjøtransport. Rapporten konkluderer med at forutsigbar og nøyaktig prisregulering vil gi gevinster for både oppdragsgiver og operatør.

 3. Følg drømmen ikke strømmen 2023

  Onsdag 30. august gikk Følg drømmen ikke strømmen 2023 av stabelen. NHO Transport, SOTIN, NLF med flere kickstartet rekrutteringsturnéen utenfor Børsen i Oslo, som ble offisielt åpnet av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Formålet er å vise frem de ulike mulighetene som yrkessjåførutdanningen gir, samtidig bevisstgjøre ungdommene om at yrkessjåførfaget er et trygt og godt yrkesvalg.

 4. Turbussparkeringen i Skippergata 8 i Oslo avvikles

  Oslo kommune ved Bymiljøetaten opplyser om at turbussparkeringen i Skippergata 8 avvikles fra 1.september 2023. Opprinnelig avtale var 30. november 2023. Skiltene på området vil bli tatt ned, og området blir sperret 1. september 2023.

 5. Sjåfør- og trafikksikkerhet på agendaen nasjonalt og internasjonalt

  Forskning fra Transportøkonomisk institutt, perspektiver fra representanter for oppdragsgiver, operatør og sjåfør la grunnlaget for en politisk debatt på Arendalsuka. Forebygging av ulykker, reduserte konsekvenser av ulykker, og styrking av trafikksikkerheten for alle var sentrale tema. Sjåfør- og trafikksikkerhet settes også på agendaen under Busworld i oktober.

 6. Reis kollektivt til byens beste

  Aftenposten hadde 15. august en lederartikkel om konsekvenser for trafikkavviklingen i Oslo når Ring 1 skal stenges i tre år i forbindelse med bygging av nytt regjeringskvartal. Avisen anmoder om statlig hjelp til redusert biltrafikk og flere kollektivreiser i denne perioden.

 7. Kan dokumentere vandel

  Aftenposten hadde 23. juli et hovedoppslag om ukrainske flyktninger og barrierer for å bli bussjåfører. Krav om fire års botid var viktigste hinder for å få kjøreseddel, men det viser seg nå at ukrainere på en enkel måte kan få utstedt politiattest og dokumentert vandel fra hjemlandet.

 8. Midlertidig unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene

  Ekstremværet Hans har medført at mange veier er stengt og en del toglinjer er ute av drift. For å lette på situasjonen, har Statens Vegvesen gitt midlertidig unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelser for førere som "utfører nasjonal og internasjonal veitransport av gods og personer, og som påvirkes av den ekstraordinære værsituasjonen i Sør-Norge og forsinkelsene dette medfører".

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: