Vil lytte til næringslivet

Nyhet

Publisert

Næringsminister Jan Christian Vestre møtte NHO med landsforeninger 24.03.22. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor.

Næringsminister Jan Christian Vestre inviterte NHOs landsforeninger til et møte om invasjonen av Ukraina og konsekvenser for norsk næringsliv. Han var også interessert i å høre hvordan næringslivet kan bidra til at flyktningene fra Ukraina blir godt ivaretatt.

NHO og 12 av landsforeningene deltok på møtet 24.03.22. Gjennomgangen viste at det var mange og varierende utfordringer, men at reiseliv, transport og deler av industrien hadde de største utfordringene. Matsektoren, som henter en del landbruksprodukter fra Ukraina og Russland, påvirkes også.

NHO Transport understreket i sin presentasjon at medlemsbedriftene har turbusser, som kan engasjeres for å hente flyktninger i Ukrainas naboland eller transportere disse fra norske mottakssentre og til vertskommuner i Norge. I tillegg opplyste foreningen at flyktningene kunne reise gratis med medlemsbedriftenes ekspressbusser og på de fleste fylkeskommunale rutene.

- Vi måtte selvsagt omtale de varierende og økende dieselkostnadene og konsekvensene av disse for både busselskapene og oppdragsgiverne. Det ble påpekt at transportnæringen best kunne hjelpes ved å redusere avgiftene, noe som ville gi umiddelbar effekt via lavere regninger fra drivstoffleverandørene. Vi fikk ikke noen umiddelbare kommentarer til dette fra statsråden, men i sin oppsummering gav han uttrykk for at regjeringen fulgte med på prisutviklingen og kunne komme med tiltak, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Næringer som reiseliv, handel og service lovet å sysselsette flyktninger så snart de hadde alle formaliteter i orden. Statsråden lovet på sin side at nødvendig papirarbeid ikke skulle ta lang tid.

- Det er også stort behov for å rekruttere bussjåfører. Dersom en del av flyktningene får permanent opphold i Norge, er det gode muligheter for jobb som yrkessjåfør for kvalifiserte kandidater, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

NHO Transport avsluttet sin presentasjon med å omtale Det Internasjonale Energibyråets 10 forslag til tiltak for å redusere drivstofforbruket. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård hevdet på Debatten 22.03.22 at det ikke var aktuelt å innføre noen av disse tiltakene på nåværende tidspunkt.

- Vi påpekte imidlertid at ved å øke kollektivandelen ville man både redusere drivstofforbruket og gjøre det enklere å nå nullvekstmålet. Etter å ha anmodet folk om ikke å reise kollektivt under covid-19-pandemien, bør Regjeringsmedlemmer nå benytte anledningen til aktivt å anbefale folk til å reise kollektivt igjen. Næringsministeren kommenterte dette punktet på en positiv måte, sier Stordrange.

Næringsministeren avsluttet med å si at den økonomiske situasjonen er annerledes nå enn da covid-19-pandemien kom for to år siden. Da ble det en rask økning i arbeidsledigheten, og det var om å gjøre å øke det offentlige forbruket for å holde "hjulene i gang". Nå er det mangel på arbeidskraft, og man bør dermed ikke øke de offentlige budsjetter for å unngå høyere inflasjon og renter. Regjeringen vil dermed være tilbakeholdne med å lansere omfattende "støttepakker" eller kompensasjonsordninger, men vil vurdere målrettede tiltak mot enkelte sektorer med særskilte utfordringer.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: