Vil endre drosjereformen i to etapper

Nyhet

Publisert

Samferdselsdepartementet vil sende forslag om mindre endringer av drosjereformen på høring om et par uker. Det varsles samtidig at det kan komme mer omfattende endringer på et senere tidspunkt.

Dette kom frem på et innspillmøte hos samferdselsminister Jon-Ivar Nygård 11.03.22. Statssekretær Mette Gundersen var også til stede, og ulike aktører innen drosjesektoren var invitert. Møtet var en oppfølging av en tilsvarende samling 02.11.21.

Departementet vil i første omgang kreve løyvegaranti og bruk av taklampe. Det vil også komme strengere krav til kompetanse og dokumentasjon. Sistnevnte kan eksempelvis gjelde bevis for at kjøretøyet er registrert som drosje i Kjøretøyregisteret. I tillegg vil krav om taksameter bli opprettholdt.

- NHO Transport støtter mesteparten av departementets forslag til endringer, men er opptatt av at koblingen mellom løyvekategori og kjøretøytype fjernes. Dette må bety at aktører med turvognløyve må få benytte både åtte-seters minibusser og fem-seters personbiler. Det er viktig at aktørene kan velge de mest økonomiske og miljøvennlige kjøretøytyper basert på konkrete transportbehov og ikke ut fra løyvebegrensninger, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at mange persontransportselskaper med turvognløyve har anbudskontrakter med det offentlige, og en åpning for fritt valg av kjøretøytype kan eksempelvis medføre at disse aktørene kan hente en skolelev med en fem-seters elektrisk personbil fremfor en dieseldrevet minibuss. I tillegg vil dette løse problemene for tidligere innehavere av såkalte selskapsvognløyver.

Det ble presisert under møtet at ytterligere og mer omfattende endringer kan komme som en del av en mer omfattende prosess. Departementet har blant annet ikke signalisert om de vil gjeninnføre antallsbegrensningen. Det samme gjelder spørsmålet om tilslutningsplikt og eventuelt -rett.

- NHO Transport tok også opp den lange ventetiden hos Statens vegvesen for å ta den praktiske prøven som drosjesjåfør. I Nord-Norge er det blant annet fire til fem måneders ventetid, og det er kun avsatt én dag i måneden til dette for hele landsdelen. I tillegg må man vente på nødvendig dokumentasjon fra Politiet i seks til åtte uker. Dette er uakseptabelt fordi mange motiverte kandidater gir opp underveis og finner seg et annet yrke før de får tatt den praktiske prøven, avslutter Stordrange.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: