Tok opp drivstoffprisene med finansministeren

Nyhet

Publisert

NHO Transport deltok på et møte hos finansminister Trygve Slagsvold Vedum 06.04.22, hvor økningene i drivstoffprisene var temaet. Hele transportnæringen har store utfordringer knyttet til økende og varierende priser, men det ble ikke gitt noen konkrete løfter om tiltak fra myndighetenes side.

På møtet deltok også Lastebileier-Forbundet, Maskinentreprenørenes Forbund, Autobransjens Leverandørforening samt NHO Logistikk og Transport. Samtlige foreninger fikk presentere sine medlemsbedrifters utfordringer på drivstoffsiden.

- For NHO Transports side var det viktig å få frem konsekvensene for den anbudsbaserte kollektivtrafikken, hvor operatørene i første omgang får en kraftig likviditetsbelastning. Hvor mye av oppdragsgiverne tar av selve kostnadsøkningene, avhenger av reguleringsbestemmelsene i kontraktene. I tillegg var det viktig å formidle konsekvensene for ekspress- og turbussene, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

NHO Transport hevdet at myndighetene kan komme transportnæringen i møte ved å gi en tidsbegrenset avgiftslettelse til transportbedrifter ved bulklevering av diesel til bedrifter med spesifikke NACE-koder. Alternativt kan det etableres en avgiftsrefusjonsordning eller man kan gi øremerkede bevilgninger til fylkeskommunene, som umiddelbart må kompensere operatørene basert på a konto betalinger av forventet indeksregulering.

- Sistnevnte alternativ vil ikke løse ekspress- og turbusselskapenes problemer. Det enkleste ville være en midlertidig avgiftslettelse, som medfører avslag på faktura fra drivstoffleverandør til operatør. Da ville man slippe å dra kostnadsøkningen inn i hele verdikjeden, busselskapene ville unngå omfattende likviditetsbelastninger og man slipper omfattende og tidkrevende avregninger mellom operatør og oppdragsgiver, sier Stordrange.

En eventuell støtte må gis i Revidert nasjonalbudsjett, som presenteres 12.05.22. Dette skal sluttbehandles av Stortinget i midten av juni.

Les NHO Transports notat, som ble overlevert til finansministeren

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: