Skuffende signaler i revidert nasjonalbudsjett

Nyhet

Publisert

Foto: Jofri Lunde.

Regjeringen la i dag frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022. Det gis ingen kompensasjon til næringslivet for økte energipriser, og regjeringen lover heller ikke å videreføre kompensasjonen til kollektivtrafikken for tapte billettinntekter etter 31.07.22.

- Dette er skuffende. Vi hadde håpet at støtten ville bli forlenget ut 2022, og vi vil jobbe frem mot Stortingets behandling i juni for å prøve å få prolongert en form for støtte ut året. Hvis ikke dette blir gjort, er det fare for større rutekutt etter sommeren, sier Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport.

Regjeringen varslet heller ikke noen form for kompensasjon til transportsektoren for økte energi- og drivstoffpriser. Dette tærer sterkt på næringens økonomi.

- Regjeringen gir signaler om innføring av merverdiavgift for elbiler fra og med 2023. I tillegg varsler samferdselsminister Jon-Ivar Nygård at rammene for byvekstavtalene skal bli mer fleksible. Dette kan medføre økte bomtakster for elbilister, noe NHO Transport har tatt til orde for, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Regjeringen fulgte ikke opp budsjettenigheten med SV om å gi fritak for veibruksavgift for 100 prosent avansert biodrivstoff. Innkjøpsrådene fra Direktoratet for økonomistyring skal justeres for å ivareta biodrivstoff solgt utover omsetningskravet.

Les mer om revidert nasjonalt budsjett på regjeringens nettside.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: