Regelverket for offentlige anskaffelser skal gjennomgås

Publisert

NHOs ekspert i offentlige anskaffelser, Arnhild D. Gjønnes.

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer. NHOs ekspert på offentlige anskaffelser advokat Arnhild Dordi Gjønnes blir medlem i utvalget på totalt ni personer.

Næringsminister Jan Christian Vestre ber utvalget utarbeide forslag som skal styrke klima- og miljøhensyn, motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og forenkle regelverket i offentlige anskaffelser.

Les mandatet til utvalget. Første leveranse legges frem 4. november 2023. Andre leveranse legges frem 4. mai 2024. Se pressemeldingen fra departementet.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: