Nye krav i drosjenæringen

Nyhet

Publisert

Bildet viser en holdeplass for drosjer

Foto: Eskil Sæterlien.

NHO Transport har besvart Samferdselsdepartementets forslag til endringer i yrkestransportloven, yrkestransportforskriften og kjøretøyforskriften. Departementet foreslår at den som driver drosjevirksomhet skal ha tilstrekkelig faglig kompetanse og stille økonomisk garanti som bevis på tilfredsstillende økonomisk evne. I tillegg skal drosjene ha taklampe.

NHO Transport støtter i sitt høringssvar de fleste endringene.

Drosjenæringen er en kompleks næring der alt henger sammen med alt. Departementet opplyser at de foreslåtte endringene kan gjennomføres uavhengig av det nylig nedsatte utvalgsarbeidet. NHO Transport er likevel glad for at vi nå får et utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av drosjereguleringen.

Les hele høringssvaret her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: