Konstruktivt møte med ny statssekretær

Nyhet

Publisert

Foto: Stortinget

Tom Kalsås ble 04.11.22 utnevnt som ny statssekretær i Samferdselsdepartementet. NHO Transport hadde et konstruktivt møte med den nye statssekretæren 01.12.22, hvor utfordringene for foreningens ulike medlemsgrupper ble gjennomgått og diskutert.

Kalsås representerer Arbeiderpartiet og overtok statssekretærstolen etter Mette Gundersen, som sluttet for å bli distriktssekretær for LO i Agder. Kalsås har vært vararepresentant for Arbeiderpartiet i Rogaland siden 2017 og har møtt i Transportkomiteen i lengre perioder. Han har også vært leder for Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe i Rogaland.

Vil ha klare kabotasjeregler for turbuss

- På møtet gikk vi nøye gjennom norsk turbussnærings utfordringer og fremhevet behovet for at Norge innførte samme kabotasjeregler som Danmark. Det er tydelig at departementet er klar over problemene, men er noe avventende i forhold til eventuelle nye EU-innsigelser overfor Danmark. I tillegg har ESA reagert på Islands begrensning på 10 dagers kabotasjevirksomhet, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Ekspressbussens viktige rolle

Det ble også anledning til å ta opp ekspressbussenes situasjon. NHO Transport minnet om at regjeringspartiene i Hurdalsplattformen har stadfestet at "regjeringen vil legge til rette for at ekspressbusser skal spille en viktig rolle i kollektivtilbudet".

- Regjeringen har tydeligvis ikke noen konkret politikk på dette området så langt, men vi understreket ekspressbussenes betydning og behov for forutsigbarhet. Behovet for god tilgang til sentrum, nullutslippssoner, holdeplasser og terminaler ble nevnt i den forbindelse. God fremkommelighet, infrastruktur og veivedlikehold ble også trukket frem. I tillegg var samordning, og ikke konkurranse, med rutetilbud i offentlig regi samt Avinors avgifter for flybussene viktige stikkord, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Trenger flere dyktige bussjåfører

Sjåførrekruttering var samtidig et naturlig tema. NHO Transport fremhevet at flere instanser og nivåer må bidra for at næringen skal kunne rekruttere nok sjåfører til en samfunnskritisk funksjon.

- På departementalt nivå kan man blant annet bidra ved å sørge for tilstrekkelig kapasitet i utdanningssystemet, kvalifisere for både gods- og persontransport og øke utdanningen via Forsvaret. I tillegg er det viktig at sjåførene blir prioritert innen offentlige instanser slik at eksempelvis ventetid på oppkjøring og for utstedelse av kjøreseddel blir redusert, sier næringspolitisk rådgiver, Eskil Johnsrud Sæterlien.

Den fylkeskommunale anbudstrafikken sorterer under Kommunaldepartementet, men ble berørt avslutningsvis. Foreningen benyttet anledningen til å fremheve fordelene ved anbudssystemet, men understreket samtidig de økonomiske utfordringene knyttet til dagens energipriser.

Se presentasjonen her 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: