Klarsignal for midlertidig tilskudd til ekspressbussene

Publisert

EFTAs overvåkingsorgan ESA har godkjent en forlengelse av tilskuddsordningen til kommersielle buss- og båtruter som følge av covid-19-restriksjoner. Stortinget har bevilget midler, og Samferdselsdepartementet vil oppdatere forskriften som regulerer ordningen.

Stortinget har denne uka vedtatt en tilskuddsramme på inntil 50 millioner kroner som følge av smitteverntiltak for de kommersielle rutene. Ordningen startet i juni 2020 og ble avviklet da samfunnet ble gjenåpnet i september i fjor. Her er informasjon om ESAs vedtak om forlengelsen av ordningen.

- Pandemien har rammet ekspressbussnæringen hardt og det er positivt at regjering og Storting anerkjenner ekspressbussens viktige rolle som bindeledd mellom bygder, byer og landsdeler. Ifølge departementet vil forskriften angi fra når det blir mulig å søke om tilskudd, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Samferdselsdepartementet vil innen kort tid kunngjøre en oppdatert forskrift om søknadsfrister og øvrige vilkår. Som tidligere forvaltes ordningen av Jernbanedirektoratet.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: