Jobber for lavere og mer stabile drivstoffkostnader

Nyhet

Publisert

Norges Lastebileier-Forbund og NHO Logistikk og Transport gikk 11.03.22 ut i media og forlangte at myndighetene reduserte avgiftene på drivstoff for å sikre nyttetransporten lavere og mer forutsigbare kostnader. NHO Transport har sluttet seg til dette samarbeidet, og flere andre transportrelaterte organisasjoner støtter også initiativet.

Pumpeprisene har i perioder oversteget 25 kroner, og for første gang har literprisen på diesel vært høyere enn på bensin. Dette skyldes hovedsakelig at prisen på innsatsfaktorene ved raffinering har forskjøvet seg.

- Pumpeprisen har de siste dagene falt noe og ligger nå stort sett i overkant av 20 kroner per liter. Det har lenge vært en økende tendens på grunn av generell energiknapphet, men prisene eskalerte etter at Russland invaderte Ukraina 24.02.22 og de vestlige landene innførte strenge sanksjoner på handelen med Russland, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

De nevnte organisasjoner har de siste dagene hatt møter med fremtredende stortingspolitikere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Man vil også prøve å få møter med noen av de øvrige partiene og representanter for regjeringen.

- Politikerne viser forståelse for transportnæringens utfordringer, men er redde for å øke offentlig pengebruk og lansere nye "støttepakker". En del analytikere har estimert at pumpeprisene kan stige til over 30 kroner per liter og kanskje nærme seg 40 kroner de neste månedene, og politikerne innser at i en slik ekstraordinær situasjon må næringen få hjelp, sier Stordrange.

Han tilføyer at problemstillingen er to-delt. Busselskapene opererer på langsiktige kontrakter, og det samme gjør store deler av godsnæringen. Det kan gå inntil halvannet år før en større kostnadsøkning blir helt eller delvis kompensert av oppdragsgiverne, og en del transportbedrifter vil ikke ha likviditet til å forskuttere en omfattende kostnadsøkning i halvannet år. Det er dermed viktig at en eventuell kompensasjon fremkommer allerede på fakturaen fra drivstoffleverandørene.  

- Det er også uklart om busselskapenes oppdragsgivere har avsatt midler til å dekke aktuelle kostnadsøkninger. Blir ikke næringen kompensert, må rutetilbudet kuttes eller prisene økes. Det vil være en svært dårlig løsning når passasjerene er i ferd med å komme tilbake til kollektivtrafikken etter covid-19-pandemien, avslutter Stordrange.  

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: