Frokostseminar om gevinster ved forbedret kjørestil

Nyhet

Publisert

Foto: Jofri Lunde

Ruter inviterer til frokostseminar den 9. november kl 8. Bakgrunnen er at TØI skal undersøke hvordan systematisk forbedringsarbeid påvirker kjørestil og kan gi målbare gevinster.

I dette seminaret vil det bli diskutert om det er en sammenheng mellom sirkulær økonomi og sikkerhetskultur. Sirkularitet er innført som en av Ruters nøkkelindikatorer for å nå målet om Bærekraftige byer og samfunn. Samtidig har Ruter innført krav om trafikksikkerhetsstandarden ISO:39001 i nye kontrakter. Transportøkonomisk institutt gjennomfører denne undersøkelsen på vegne av Ruter. Dette frokostseminaret markerer starten på arbeidet.

Les mer om seminaret og meld deg på her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: