Fornyet allmengjøring for persontransport med turbil

Nyhet

Publisert

Tariffnemnda har vedtatt å videreføre forskriften om allmengjorte betingelser for turbil. Ajourført forskrift trer i kraft fra og med 15.12.22 og medfører at allmenngjort timelønn heves til kroner 194,12.

Ny timesats tilsvarer månedlig minstelønnssats fastsatt i Bussbransjeavtalen § 10.2.3. Denne ble sist justert under vårens hovedoppgjør. Fornyet forskrift inneholder ikke andre endringer.  

- Fornying av allmengjøringsvedtak må fattes på nytt etter at endrede satser blir fremforhandlet under et hovedoppgjør. Krav om fornying må på en omfattende høringsrunde før Tariffnemnda kan fatte nødvendig vedtak. Det vil dermed gå en viss tid fra et hovedoppgjør er over og frem til ny forskrift kan iverksettes, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Ny forskrift finnes her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: