Ber regjeringen om omstillingsmidler i revidert nasjonalbudsjett

Nyhet

Publisert

Regjeringen skal presentere forslag til revidert nasjonalbudsjett 12.05.22. Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport har i et felles notat bedt regjeringen ta hensyn til Stortingets anmodningsvedtak fra januar i år om kollektivtrafikken.

Stortinget bevilget 21.01.22 kr 880 millioner ekstra til kollektivtrafikken for kompensasjon for tapte billettinntekter inntil 31.07.22. Samtidig ba et stortingsflertall regjeringen om å ha som mål å få andelen reisende med kollektiv og jernbane opp på samme nivå som før pandemien. Flertallet ønsket også andelen skulle vokse videre som et bidrag for å nå klimamålene.

- Transport.no har tidligere omtalt rapporten fra Samferdselsdepartementets arbeidsgruppe, som har foreslått ulike tiltak for å nå de angitte målene fra stortingsflertallet. Ett av forslagene er å gi kollektivtrafikken forutsigbar finansiering og dermed yte omstillingsmidler fra og med 01.08.22 og for 2023. Skal det ytes midler for inneværende år, må disse bevilges som en del av revidert nasjonalbudsjett, og Kollektivtrafikkforeningen samt NHO Transport har ønsket å gjøre aktuelle statsråder oppmerksom på dette, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.  

Arbeidsgruppa foreslår også at fordelen ved bruk av elbiler i byområdene skal reduseres og at periodebilletter finansiert av arbeidsgiver blir skattefrie. I tillegg ønsker gruppa blant annet nullsats for merverdiavgift på kollektivbilletter og skattlegging av arbeidsgiverfinansiert parkering i nærheten av kollektivårer.  

- Disse endringene vil neppe kunne komme allerede i revidert nasjonalbudsjett, men regjeringen bør varsle om slik endringer for å skape en viss forutsigbarhet. I tillegg foreslår arbeidsgruppa ulike tiltak for aktørene i kollektivtrafikken, avslutter Stordrange.

Les notat her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: