Ber om at veibruksavgiften nullstilles

Nyhet

Publisert

NHO Transport ber i et notat til Stortingets finanskomite om at veibruksavgiften nullstilles for resten av året eller til prisene på drivstoff stabiliserer seg på tidligere nivåer. Det foreslås at ordningen kun skal gjelde for selskaper innen veibasert persontransport.

Notatet er et innspill i forkant av Stortingets behandling av Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett. Fristen for innspill var 19.05.22, og Stortinget skal sluttbehandle budsjettet 17.06.22. Men, først skal finanskomiteen fremme sin innstilling, og frist for dette er 02.06.22.

- Dagens drivstoffpriser skaper store utfordringer for medlemsbedriftene. Aktører uten offentlig støtte som ekspress,- fly- og turbusser kan vanskelig kompensere kostnadsdekningen ved å heve billettprisene i dagens marked. Disse aktørene har svært begrensede reserver etter vanskelig tider under covid-19-pandemien, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

NHO Transport foreslår en enkel løsning for politikerne ved at drivstoffleverandørene ikke fakturer veibruksavgift ved levering av drivstoff på tank til aktører innen veibasert persontransport. I tillegg må det etableres en enkel refusjonsordning når drivstoffet må kjøpes via ordinære salgsledd.

- De høye drivstoffprisene har selvsagt også store konsekvenser for den fylkeskommunale kollektivtrafikken. Busselskaper med anbudskontrakter vil få kompensert det meste av prisøkningen via de ordinære indeksreguleringene, men det går ganske lang tid fra påløpte kostnader til regulering. Dette tærer på selskapenes likviditet, og økte driftskostnader trekker midler ut av næringen. Det er stor fare for at økte kostnader på oppdragsgivernes hånd på ett eller annet tidspunkt må kompenseres via rutekutt, sier Stordrange.

NHO Transport, Norges Lastebileier-forbund samt NHO Logistikk og Transport hadde et felles møte med finansminister Trygve Slagsvold Vedum om drivstoffprisene 06.04.22. I tillegg hadde de tre organisasjonene møter med noen av Arbeiderpartiet og Senterpartiets medlemmer av Stortingets transportkomite og finanskomiteen i slutten av mars.   

Les notat til Stortingets finanskomite her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: