Aksjon 19. februar kan hemme busstrafikken i Oslo

Nyhet

Publisert

NHO har mottatt et varsel fra Politiets Næringslivskontakt med informasjon om en planlagt aksjon i Oslo i lørdag 19. februar. Aksjonen er en markering mot smittevernrestriksjoner og er knyttet til lastebilaksjonen i Canada. Det forventes at mye av den ordinære trafikken vil bli hemmet av 400 aksjonerende kjøretøy i Oslo sentrum.

Mer informasjon om den forventede aksjonen fremgår av følgende epost fra Politiets Næringslivskontakt:

Emne: Informasjon til næringsliv m.flere: Markering mot smittevernrestriksjoner i Oslo lørdag 19. februar 2022 - Freedom Convoy Norway 2022

Hei
Til informasjon er det planlagt markeringer mot myndighetenes smittevernrestriksjoner i Oslo 19. februar 2022.

Bakgrunnen for markeringen er en demonstrasjon fra bevegelsen Freedom Convoy 2022 i Canada, som nå andre land har sine egne versjoner av.

Det er per nå påmeldt ca. 400 kjøretøy til denne markeringen på Facebook-gruppen Freedom Convoy Norway 2022, og foreningen Frie menneske. Felles oppmøtetid utenfor Oslo er satt til kl. 10 og det er varslet at de vil ta seg til Stortinget kl. 12. Derfra skal de i utgangspunktet dra videre til NRK hvor de skal holde appeller. Det kan hende gruppen vil velge et annet oppmøtested i Oslo enn foran Stortinget. Andre aktuelle oppmøtesteder kan da være andre mediehus, Canadas ambassade eller andre ambassader med lignende Freedom Convoy utfordringer som New Zealand, Finland eller Sverige.

Dersom det kommer det antall kjøretøy som er varslet til denne markeringen, vil dette i for stor grad kunne gå ut over annen trafikk, herunder nødetatenes fremkommelighet. Politiet har derfor besluttet at det ikke vil være tillatt med markeringer som omfatter bruk av kjøretøy i Oslo sentrum lørdag 19. februar. Vi minner om at vanlige trafikkregler og parkeringsregler gjelder, og at brudd på disse kan medføre gebyrer eller bøter. Ved alvorlige overtredelser kan det være aktuelt med borttauing og beslag av førerkort. Politiet vil iverksette kontroller for å sikre at disse reglene overholdes. Innenfor de rammer som er nevnt over vil politiet så langt det lar seg gjøre, legge til rette for at alle kan få mulighet til å ytre seg. Legger ved en link til politiet.no der det står litt om politiets rolle ved demonstrasjoner.

https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2020/08/25/politiet-beskytter-ytringsfriheten/

Det er vanskelig for oss å kunne si hvor mange kjøretøy som vil være i Oslo sentrum 19. februar, og om dette vil kunne skape noen trafikale utfordringer, da det kan være langt mellom påmeldte kjøretøy til det antall kjøretøy som faktisk vil være i Oslo sentrum. Men det kan uansett være hensiktsmessig å vurdere nødvendigheten av for eksempel vareleveringer mm i Oslo sentrum denne dagen.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: