Strenge restriksjoner ved innreise til Sverige

Publisert

Sverige har nå innført krav om negativ Covid-19-test for alle utenlandske statsborgere over 12 år. Testen må ikke være eldre enn 48 timer. Dessverre har svensk politi de siste dagene måtte avvise busspassasjerer. Dette medfører en rekke utfordringer får både busselskapene og de reisende.

På denne bakgrunn har NHO Transport blitt bedt om å videreformidle følgende informasjon fra svensk politi:

Restriktioner för resor till Sverige
För att få komma in i Sverige krävs uppvisande av ett negativt Covid-19 test, som inte är äldre än 48 timmar gammalt, för alla utländska medborgare som inte bor i Sverige. Testet ska uppvisas av alla från 12-års ålder.

Dessvärre har den svenska gränspolisen behövt avvisa ett flertal resenärer som kommit med olika bussbolag till Sverige, då de inte kunnat uppvisa de rätta underlagen. Den svenska Polismyndigheten vill säkerställa att alla transportörer ser vikten av att de resenärer som man tar ombord har de handlingar etc. som krävs för att få resa in i Sverige. För det fall resenärer inte uppfyller kraven kan det få långtgående konsekvenser för resenären och de aktörer som blir involverade. I detta får bl.a. transportören en viktig roll i att stötta resenären med resa tillbaka till ursprungsdestinationen.

All information om vad som gäller för inresa i Sverige under det inreseförbud som gäller fram till 31 januari 2022 återfinns här:

Frågor och svar om inreseförbudet till Sverige:

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: