Foto:

Samferdselspolitikk og samarbeid på dagsorden

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Arbeiderpartiets Sverre Myrli snakket om byvekstavtaler, anbud og ekspressbusspolitikk på seminaret i regi av NHO Transport. Foto: Arbeiderpartiet. Foto:

NHO Transport arrangerte et seminar for fylkeskommunale oppdragsgivere og medlemsbedrifter med anbudskontrakter 01.09.21. Innlederne fra Arbeiderpartiet og Høyre var opptatt av å sikre byvekstavtalene fremover.

Representanter fra åtte fylkeskommunale oppdragsgivere og alle de største medlemsbedriftene til foreningen deltok på seminaret på Gardermoen.

Byvekstavtaler som fundament
Stortingsrepresentantene og samferdselspolitikerne Nils Aage Jegstad fra Høyre og Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet holdt innlegg om den nye nasjonale transportplanen, som Stortinget behandlet i juni. Begge var opptatt av kollektivtrafikkens rolle i byområdene.

Jegstad refererte til kollektivsatsingen i hovedstadsområdet i sin tid som fylkesordfører i Akershus. Myrli er skeptisk til jernbanereformen, men på spørsmål bekreftet han støtte til anbudssystemet i den fylkeskommunale kollektivtrafikken.

Samarbeid i verdikjeden
Vista Analyse AS har på oppdrag for foreningen vurdert rutebussmarkedet og hovedtrekkene i analysen ble presentert av partner Ingeborg Rasmussen. Styremedlemmene i NHO Transport Roger Harkestad, Tide; Vidar Kjesbu, Trønderbilene; Ole Engebret Haugen, Vy Buss og Kjetil Førsvoll, Boreal, snakket om samarbeidet i verdikjeden under pandemien, erfaringer fra operatørperspektivet og utfordringer bransjen står fremfor. Administrasjonen i foreningen orienterte om gangen i tariffoppgjørene og aktuelle temaer under det forrige og det kommende hovedoppgjøret.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: