Regjeringen vil la byer prøve ut nullutslippssoner

Nyhet, Klima og miljø

Publisert

Foto: Ruter.

Byer som Oslo og Bergen ønsker nullutslippssoner som en del av sin klimastrategi. Regjeringen vil legge til rette for utprøving av dette i form av pilotprosjekter. Statens vegvesen skal nå vurdere rettslige, tekniske og praktiske problemstillinger ved nullutslippssoner.

I Klimaplanen og Nasjonal transportplan åpnes det for at kommuner kan innføre utslippsfrie soner i byer basert på klimahensyn. Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen vurdere hvordan pilotprosjekter med nullutslippssoner kan gjennomføres i Oslo og Bergen og eventuelt i andre byer.

Departementet legger til grunn at de som blir berørt av nullutslippssoner får nødvendig tid til å omstille seg før ny regulering trer i kraft.

Les pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet og oppdragsbrevet til Statens vegvesen.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: