Pensjon fra første krone

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

VG melder at regjeringen vil innføre pensjon fra første krone fra og med 1. januar 2022. Nærmere lov- og regelverk er ennå ikke kjent, men det vil bli gitt en åpning for at bedriftene kan vente med å innføre ordningen til 1. juli 2022.

Tidligere regjering hadde foreslått at pensjon fra første krone skulle innføres 1. januar 2023, noe som gav bedriftene god tid til å forberede endringen. Dette forslaget ligger til behandling i Stortingets finanskomite.

- Det er litt underlig at regjeringen fremskynder innføringen av ordningen med så kort varsel. En slik forsering av en kostnadskrevende endring skaper liten forutsigbarhet for bedriftene, som nettopp har ferdigstilt sine budsjetter for 2022, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Lov om innskuddspensjon fastslår at minstesats for innbetaling av innskuddspensjon er to prosent av lønn. Det foreligger ikke noe forslag om å endre denne prosentsatsen.

- Vi håper dermed at vi kan begrense innbetaling for lønn inntil 1 G til to prosent. Men dette må vi komme tilbake til, sier Stordrange.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: