Nyttig tariffkonferanse

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

Alle Bussbransjeavtalens parter var samlet til en felles tariffkonferanse på Gardemoen 03.-04.11.21. Det var i alt 46 deltakere fra NHO Transport og fire arbeidstakerorganisasjoner.

Ifølge Riksmeklerens møtebok av 01.10.20 skulle det opprettes et partssammensatt utvalg for å se nærmere på de viktigste temaene fra hovedoppgjøret i 2020. Dette utvalget har fått et omfattende mandat, men de ulike covid-19-restriksjonene medførte at utvalget de første månedene måtte møtes via teams. Det har imidlertid vært flere, lange fysiske møter i sommer og høst. Utvalget har dermed kommet et godt stykke på vei med sitt arbeid.

- På konferansen fikk utvalget luftet en del av problemstillingene gitt i mandatet, og innspillene fra diskusjonene vil bli tatt med i det videre arbeidet. Utvalget bør ha fullført mesteparten av arbeidet før neste tariffkonferanse, som avholdes i Trondheim i andre halvdel av januar, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.   

Som en del av konferansen ble det også redegjort for hvilke utfordringer oppdragsgiverne i form av fylkeskommunene og administrasjonsselskapene står overfor. Denne presentasjonen ble holdt av administrerende direktør i Brakar, Terje Sundfjord. I tillegg ble det orientert om bakgrunnen for opprettelse av et eget utvalg for å se på tariffbestemmelser for bestillingskjøring.

- Det har kommet mange signaler om at oppdragsgiverne vurderer å erstatte en del bussruter med mer fleksible løsninger basert på innmeldte, individuelle behov for transport. Dagens tariffbestemmelser er lite egnet for slik kjøring, og det er viktig at disse justeres slik at bussbransjen blir konkurransedyktige i bestillingssegmentet, sier Stordrange.

Sikkerhet i buss var et viktig tema på sist tariffkonferanse, som ble avholdt i Gøteborg i november 2019. Denne konferansen inkluderte et besøk hos Volvos utviklingsavdeling, og NHO Transport, Fellesforbundet samt Yrkestrafikkforbundet har i etterkant hatt et felles utvalg for å utrede hva som kan gjøres for å bedre sikkerheten for sjåførene i buss. Utvalgets arbeid så langt ble også presentert på konferansen.

- Utvalget har blant annet hatt møter og mottatt skriftlige tilbakemeldinger fra fem europeiske bussprodusenter, men har dessverre ikke fått noen av de asiatiske aktørene i tale så langt. Gjennomgangen viser heldigvis en positiv utvikling når det gjelder aktive og passive sikkerhetstiltak, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport Jofri Lunde.    

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: