Nytt samferdselsløft fra NHO

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

God og effektiv mobilitet er et sentralt trekk ved et attraktivt og velfungerende samfunn og grunnlaget for et konkurransedyktig næringsliv. NHO har lansert næringslivets samferdselspolitikk for 2022-2033.

Samferdselsløftet er næringslivets innspill til ny Nasjonal transportplan som skal vedtas i Stortinget denne vårsesjonen.

Samferdselspolitikken må:

  • ta oss inn i en ny tid
  • være en nøkkel til jobbskaping og næringsutvikling
  • realisere ambisjoner innenfor krevende økonomiske rammer
  • gi mer igjen for ressursinnsatsen
  • baseres på tøffe prioriteringer der næringslivets transportbehov vektlegges

Last ned Samferdselsløftet. NHO Transport er en av bidragsyterne til samferdselspolitikken, og kollektivtransporten er spesielt omtalt i kapittel 8.8 på side 49.

Se opptak fra NHOs lansering av Samferdselsløftet 02.03.21  (vimeo.com)

Les mer om Samferdselsløftet på nho.no.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: