Nye restriksjoner - lover kompensasjon

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen til ekspressbussruter. Foto: Jofri Lunde.

Regjeringen la frem nye tiltak for å bremse utviklingen av covid-19, som har akselerert etter at en ny virusvariant kom til Norge i slutten av november. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum kom samtidig med nye kompensasjonsordninger for næringslivet.

Statsminister Jonas Gahr Støre presiserte på pressekonferansen at tiltakene ikke medfører en full nedstenging. De ble først og fremst fremmet for å unngå en overbelastning av helsevesenet. Tiltakene varer i utgangspunktet i fire uker og iverksettes 09.12.21 ved midnatt.

En meter og munnbind
De nye restriksjonene skal primært redusere nærkontakten mellom mennesker, og "meteren" blir dermed gjeninnført. Kan man ikke overholde en meters avstand, skal man bruke munnbind. Det settes også begrensninger på antall deltakere ved ulike arrangementer og sammenkomster. Det ble samtidig innført skjenkestopp klokken 24.00 og krav om servering ved bordene.

Det anmodes sterkt om bruk av hjemmekontor hvis dette er mulig uten at driften blir berørt i særlig grad. Hvis man ikke kan jobbe hjemme, anmodes det om å spre trafikken ved at man reiser på tider utenom de tradisjonelle rushperioder.

Kompensasjon til kollektivtrafikk og ekspressbusstilskudd
- Denne gangen ble det ikke anmodet eller frarådet å reise kollektivt, noe som er positivt. Antall reisende og billettinntektene vil likevel falle på grunn av hjemmekontor og færre arrangement på fritiden. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum lovet dermed at fylkeskommunene skulle bli kompensert for tapte billettinntekter og ekstra kostnader ut mars 2022. Han mente at kollektivpakken på 500 millioner gitt i budsjettforliket kunne være tilstrekkelig, men at man var villige til å øke dette beløpet hvis nødvendig, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Stordrange tilføyer at NHO Transport vil følge opp innholdet i dette løftet sammen med Kollektivtrafikkforeningen.

- Det er også gledelig at finansministeren lovet å videreføre kompensasjonen til kommersielle båt- og bussruter ut mars 2022. Vi skal ha møte med statssekretær i Samferdselsdepartementet Mette Gundersen torsdag og vil ha nærmere dialog om situasjonen for medlemsbedriftene, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.  

Universelle ordninger
Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet vil også bli gjeninnført. Kravet til omsetningsreduksjon vil bli lavere, og maksbeløpet for kompensasjon blir redusert.

- Denne kompensasjonsordningen er viktig for turbussnæringen. På den annen side er det beklagelig at regjeringen opprettholder kravet til fem dagers arbeidsgiverperiode gitt det høye sykefraværet som følge av myndighetenes regler, avslutter Stordrange.

Les regjeringens smitteverntiltak for å holde kontrollen.

Les regjeringens økonomiske kompensasjonstiltak.

Koronatelefon for medlemmer i NHO: 23 08 84 40 #5. Åpningstiden er kl. 8-18

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: