Ny åpenhetslov får stor betydning

Nyhet, Arbeidsliv, Næringspolitikk

Publisert

Foto: Pexels.

Stortinget vedtok i juni 2021 en ny lov om åpenhet, som trer i kraft 1. juli 2022. Denne vil i første omgang få betydning for større bedrifter, men vil etter hvert også bli gjort gjeldende for mindre enheter.

Loven har den formelle betegnelsen "Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold". Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforbehold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

På denne bakgrunn stilles det strenge krav til større bedrifters aktsomhet. Dette gjelder både for egen virksomhet og aktiviteter hos underleverandører og partnere. Man skal ved brudd på menneskerettigheter eller uanstendige arbeidsforhold stoppe virksomheten, og bedriftene skal ha skriftlig dokumentasjon på hvordan loven følges opp. Denne dokumentasjonen skal være offentlig tilgjengelig. Forbrukertilsynet er tilsynsorgan.  

Les mer på Arbinn:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: