Bli med på møte om klimaomstilling av busser i Oslo 15. juni

Det kommer stadig flere elektriske turbusser til Norge. Oslo kommune inviterer nå busselskaper til informasjonsmøte om kommunens planlegging for å oppnå nullutslipp i 2030. Foto: Magne Håheim.

Oslo kommune jobber med å utvikle virkemidler for å oppnå et utslippsfritt Oslo i 2030, i tråd med Oslos klimastrategi. I den forbindelse ønsker de dialog med busselskaper som opererer i Oslo for å diskutere klimaomstillingen av bussene utover Ruters busser.

Oslo kommune inviterer derfor til et digitalt informasjonsmøte 15. juni kl 11.00-12.30. Møtet er åpent for alle aktører og NHO Transport håper flest mulig innen kommersiell busstransport vil delta på møtet. Oslo kommune legger opp til å presentere planer og klimavirkemidler som vil omfatte busser i Oslo i årene fremover. I tillegg vil det bli innlegg fra blant annet Enova og NHO Transport.

I etterkant legger kommunen opp til 20-minutters «en-til en»-møter med busselskaper som ønsker det. Her kan aktørene selv komme med innspill til kommunen og fortelle om egne planer.

Ønsker du å delta på møtet? Send mail til: margrethe.lunder@kli.oslo.kommune.no

Husk å ta med navn og mailadresser til de som skal delta, i tillegg til om det er ønskelig med et eget 20-minuttersmøte med kommunen i etterkant av fellesmøtet. Man vil da få en egen innkalling til dette.  

Innkalling med lenke til møtet og program blir sendt til de som melder seg på.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: