Meld deg på Mobilitet 2021

Nyhet, Kompetanse, Kollektivtransport

Publisert

NHO Transport er en av samarbeidspartnerne i Mobilitet 2021 konferansen den 16.-17. februar. Foreningen er medarrangør i to sesjoner som diskuterer koronapandemiens langsiktige påvirkning på kollektivtransporten, og nye billettløsninger i lys av endrede reisevaner.

Det er altså den 16.-17. febaruar at årets Mobilitet 2021 konferanse går  av stabelen, som for årets anledning er gratis og heldigital.

Meld deg på konferansen her.

I år som i fjor er NHO Transport en av samarbeidspartnerne i konferansen. Foreningen er blant annet medarrangør i sesjonen som diskuterer om koronapandemien vil gi et permanent tilbakeslag for kollektivtrafikken eller åpne nye muligheter til å tenke nytt om kollektivtransport og mobilitet. 

Sesjonen vil blant annet legge frem en ny rapport med følgende tittel: "Vil Covid-19 pandemien gi langsiktig nedgang i kollektivtrafikken?" Rapporten er utarbeidet av selskapet Stakeholder AS på vegne av NHO Transport.

I tillegg vil Asplan Viak legge frem funn fra to rapporter fra 2020. Den første omhandler endringer i togreisendes preferanser som følge av koronapandemien. Den andre rapporten tar utgangspunkt i koronaens påvirkning på den fylkeskommunale kollektivtransporten i de fire byområdene Nord-Jæren, Bergensregionen, Kristiansandsregionen og Buskerudbyen, og er utarbeidet for fire fylkeskommunale kollektivselskaper.

Sesjonen vil avslutte med en paneldebatt mellom Roger Harkestad, styreleder i NHO Transport, Siv Wiken, styreleder i Kollektivtrafikkforeningen og Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Fullspekket program

Selve Mobilitet 2021 konferansen er fullspekket med innhold fra 16.- 17. februar. Som avslutning av konferansens første dag vil det også bli en politikerdebatt mellom regjerings- og opposisjonspartiene.

Les hele programmet til Mobilitet 2021 konferansen her.  

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: