NHO Transport

Innhold

Meld deg på Mobilitet 2021 konferansen

Mobilitetskonferansen blir i år heldigital den 16-17 februar 2021.

NHO Transport, sammen med 17 partnere, arrangerer Norges største mobilitetskonferanse 16. - 17. februar 2021. Alt som kryper og går innen transport, samferdsel og mobilitet deltar på konferansen, som i år blir heldigital.

Det var år 2020 som så den første utgaven av den nyopprettede Mobilitet 2020 konferansen, som ble et vellykket arrangement.

I år kommer oppfølgeren. Norges viktigste mobilitetskonferanse heter i år Mobilitet 2021, og avholdes digitalt 16.- 17. februar 2021.  Konferansen er åpen for alle og gratis. 

Om konferansen

Mobilitet 2021 er årets viktigste møteplass for alle som jobber med eller har interesse for samferdsel- og mobilitetsspørsmål. Hvordan Covid-19 har påvirket vår mobilitet og hvilke langsiktige endringer vi kan vente oss, er hovedtema for konferansen. Det blir også foredrag og diskusjoner om grønn omstilling og en rekke andre viktige og vanskelige utfordringer.

Konferansen er en faglig arena med rom for debatt og refleksjon, hvor forskning og kunnskap formidles, politikk utvikles, tanker brynes og gode idéer deles. Sentrale personer innen forskning, politikk, næringsliv og forvaltning holder innlegg. 

På grunn av Covid-19 pandemien blir konferansen heldigital.

NHO Transport er samarbeidspartner sammen med 17 sentrale sentrale aktører innen samferdselssektoren. 

Program og påmelding

Programmet blir i år som i fjor bredt og variert. NHO Transport har blant annet koordinert en sesjon som diskuterer koronakrisens langsiktige påvirkning på kollektivtransporten. Programmet til konferansen kan sees her.

Påmelding er gratis, men du må registrere deg her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: