Innspillsmøte om drosjereformen

Nyhet, Næringspolitikk, Taxi, Kollektivtransport

Publisert

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård inviterte 02.11.21 til et innspillsmøte om drosjereformen. Ifølge statsråden vil han ikke reversere, men forbedre drosjereformen.

Aktuelle næringsorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og noen enkeltaktører var til stede på møtet. Fra departementet møtte samferdselsministeren, to statssekretærer, politisk rådgiver og flere fra embedsverket.

- Det er positivt at ny samferdselsminister vil se nærmere på dagens regelverk. Ingen vil tilbake til det gamle regimet, men de fleste er også enige i at det nye regelverket ikke er perfekt. Imidlertid må man ta seg nødvendig tid til å gjennomgå hva som bør justeres, noe som gjerne kan gjøres ved å sette ned et bredt sammensatt utvalg. Justert regelverk må være så velfundert og godt forankret at det kan virke i mange år og dermed sikre næringen nødvendig forutsigbarhet, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

På møtet var det bred enighet om at reformen hadde gitt et bedre kvantitativt tilbud i byene via langt flere løyvehavere, men kvaliteten var kraftig redusert. I distriktene har fjerning av driveplikten medført at mange ikke tar kjøreoppdrag på kveld- eller nattestid, noe som blant annet har svært negative konsekvenser for beredskapen.

Det ble også reist spørsmål om hvorvidt man skulle gjeninnføre tilslutningsplikten, noe som er viktig for å unngå skatte- og avgiftsunndragelser. Sentralene må selv kunne velge hvilke løyvehaver de vil samarbeide med, og det bør dermed ikke være noen tilslutningsrett. NHO Transport påpekte i denne forbindelse at det måtte settes visse krav til sentralene, som blant annet må være døgnåpne, ha hittegodsservice og behandle eventuelle klager.

- Gjeninnføring av antallsregulering eller behovsprøving var også et tema på møtet. Det bør være en form for begrensning fordi overkapasitet over tid er ineffektivt samfunnsøkonomisk sett, fører til kø, har negative miljøkonsekvenser og gir en uakseptabel lav inntjening for løyvehaver og sjåfør. En begrensning behøver nødvendigvis ikke være kvantitativ, men kvalitativ ved å innføre langt strengere krav til løyvehaverne. Disse har blitt redusert etter reformen, noe som har bidratt til en uønsket kvalitetsreduksjon, sier Stordrange.

Det tar i dag lang tid for en ny sjåfør å få utstedt alle nødvendige papirer, noe som gjør det ekstra vanskelig å få ansatt nye sjåfører. Denne problemstillingen ble også tatt opp fra NHO Transports side. Foreningen påpekte også at man burde se nærmere på løyvekategoriseringen.

- En del aktører savner de gamle handicap- og selskapsvognløyvene. Det bør heller ikke være slik at løyvekategori er bestemmende for hvilke kjøretøy aktørene kan benytte. Behovet bør være avgjørende, og fleksibilitet på dette feltet kan forenkle og akselerere overgangen til nullutslippskjøretøy, avslutter Stordrange.  

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: