Ingen ekstra midler til kollektivtrafikken

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Regjeringen la frem sin tilleggsproposisjon om statsbudsjettet for 2022, hvor de skisserer sine forslag til endringer av Solberg-regjeringens opprinnelige budsjettforslag. Den må nå gå i forhandlinger med andre partier på Stortinget for å sikre flertall for budsjettet. De vil i første omgang forhandle med SV.

Kollektivnæringen hadde i forkant bedt om en avsetning på 1,2 milliarder til omstilling i første halvår 2022, men proposisjonen inneholder ikke ekstra midler til dette. På den annen side har fylkeskommunene fått 500 milliarder ekstra i frie midler, og hele eller deler av dette beløpet kan selvsagt brukes til kollektivformål.

- Det er skuffende at regjeringen ikke avsetter ekstra midler til omstilling av kollektivtrafikken. Vi vil nå sende et notat om dette til Finanskomiteen og berørte fagkomiteer. Førstnevnte komite skal utarbeide en budsjettinnstilling de kommende ukene. Det er om å gjøre at midler til kollektivsektoren blir et tema under de kommende budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og SV, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Regjeringen opprettholder forrige regjerings forslag om kraftig økning av Co2-avgiften, men denne kompenseres delvis via en viss reduksjon i veibruksavgiften. Midler avsatt i Kommunaldepartementets budsjett for å dekke fylkeskommunenes økte kostnader ved høyere Co2-avgift er dermed redusert fra 98,8 millioner til 69,4 millioner.

- Regjeringen har også valgt å redusere veibruksavgiften på biodiesel med 0,62 kroner per liter. Dette er selvsagt alt for lite til å gjøre biodiesel konkurransedyktig prismessig sett, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Les NRKs omtale av manglende midler til kollektivsektoren her:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: