Høring om statsbudsjettet

NHO Transport deltok på Stortingets transport- og kommunikasjonskomites høringsmøte 02.11.21 om forslag til statsbudsjett for 2022. Foreningen ba om 1,2 milliarder kroner som omstillingsmidler til den den fylkeskommunale kollektivtrafikken. I tillegg ble det presisert at ekspress- og flybussene måtte kompenseres for økte Co2-avgifter.

NHO Transport deltok på høringsmøtet sammen med andre transportrelaterte landsforeninger i NHO. Som vanlig fikk hver forening kun tre minutter til å formidle sine budskap, men hovedpunktene ble i tillegg oppsummert i eget kort notat.

- Den fylkeskommunale kollektivtrafikken trenger første halvår for å tilpasse billetteringssystemer og rutetilbud til nye reisemønstre, -behov og ønsker. Vi signaliserte også at det kan bli behov for ytterligere støtte i andre halvår, noe vi eventuelt må komme tilbake til ved behandling av revidert budsjett i mai måned, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at innspillet til transportkomiteen samsvarer med et notat til ny samferdselsminister av 15.10.21. Dette notatet var også signert av Kollektivtrafikkforeningen og arbeidstakerorganisasjonene. I tillegg var det koordinert med KS og dermed de øverste ansvarlige for lokal kollektivtrafikk, nemlig fylkeskommunene.

- Vi går noen spennende uker i møte. Det blir nå interessant å se om ny regjering kommer med midler i sin endringsproposisjon til statsbudsjettet 08.11.21. Hvis det ikke kommer midler til den fylkeskommunale kollektivtrafikken, vil vi jobbe for at dette blir et tema i budsjettforhandlingene på Stortinget mellom regjeringspartiene og SV, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.  

Les NHO Transports notatet her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: