Grønt landtransportprogram søker partnerbedrifter

Illustrasjon: Grønt landtransportprogram.

Grønt landtransportprogram jobber for å mobilisere bedrifter til å realisere 50 % kutt i utslippene fra næringstransporten, og stimulere til et bredt teknologiskifte med overgang til lav- og nullutslippskjøretøy.

Grønt landtransportprogram er et initiativ fra næringslivet til et forpliktende offentlig-privat samarbeid om grønt skifte i hele den landbaserte næringstransporten. Programmet ble etablert i januar 2021 og har 26 medlemsorganisasjoner, deriblant NHO Transport.

Bedrifter inviteres til å inngå partneravtale med programmet. Det gir blant annet muligheter til å delta i pilotprosjekter for å redusere klimagassutslippene fra egen transportvirksomhet. Så langt har 60 bedrifter fra ulike deler av verdikjeden inngått partneravtale.

Bedrifter som er interessert i programmet, kan kontakte sekretariatsleder Christoffer Sahl, christoffer.sahl@nho.no.

Les mer om Grønt landtransportprogram her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: