Fysisk bransjetreff omsider

Fysisk bransjetreff omsider. Rundt 40 oppmøtte fikk med seg NHO Transport sitt første turbusseminar på en stund. Ole Michael Bjørndal fra NHO Reiseliv åpnet seminaret med en status fra reiselivet. Foto: NHO Transport.

Etter lang tids møtevirksomhet på digitale flater kunne NHO Transport omsider invitere til fysisk bransjetreff for medlemsbedriftene igjen, for anledningen på Radisson Blu Gardermoen.

Et bredt spekter av aktører hadde torsdag 30. september funnet frem til NHO Transport sitt fysiske bransjetreff på Gardermoen. Tematikken gikk i hovedsak på turbussrelaterte spørsmål, men også på drosje, minibuss og ekspressbuss.

Deltakerne fikk innledningsvis høre fra næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal, som kunne melde om økt aktivitet i reiselivet igjen, tross usikkerhetsmomenter rundt tilgang på arbeidskraft og tilbakekomsten av utenlandske turister. 

Videre kunne Oslo og Bergen kommune fortelle om sine planer for miljø- og klimakrav i sine respektive byer, spesielt med hensyn til innføring av nullutslippssoner. Hvordan utviklingen blir i disse byene vil også kunne få ringvirkninger til øvrige byer i Norge.

Rekruttering og kontroll

Som i reiselivet er også rekruttering i transportbransjen en stadig viktigere utfordring. Til bransjetreffet kom derfor leder for OSS (Opplæringskontoret for Service og Samferdsel), Knut Willy Sørensen, med budskap om felles front for å øke rekrutteringen til yrkessjåførfaget. Foruten samarbeid på ulike rekrutteringsarenaer som messer og skolebesøk, pekte Sørensen også på politiske forenklinger som kunne øke rekrutteringen til bussjåføryrket, slik som å oppheve 50 kilometers grensen på rutestrekk en 18 åring kan kjøre.

Fra fagetatene kunne først Morten Lien i Arbeidstilsynet fortelle om en noe begrenset kontrollvirksomhet i "coronaårene" 2019 og 2020, men at dialogen med bransjen fortsatt hadde vært god gjennom treparts bransjeprogram for transport. Av konkret lovverk pekte Lien på betydningen av at Statens vegvesen nå hadde fått lovhjemmel til å innhente lønnsdokumenter under vegkontroller, som til nå kun har vært forbeholdt Arbeidstilsynet.

Også Frode Kvalstad i Statens vegvesens krimseksjon kunne fortelle om begrenset kontrollvirksomhet innen persontransportbransjen siden corona pandemien, men at persontransport ville bli en av satsingsområdene inn mot 2022. Av siste hendelser kunne Kvalstad fortelle om prosessen rundt den såkalte "Vlantana saken" som enda ikke hadde fått sin konklusjon. I tillegg ble det informert om nytt på regelverkssiden, hvor kontrollprosessen nå har åpnet for større grad av sanskjonering på sted i form av gebyrlegging.

Avslutningsvis på dagen kunne Johan Tore Solberg fra IA (Inkluderende Arbedsliv) sitt bransjeprogram for rutebuss og persontrafikk fortelle om status for arbeidet der. Bransjeprogrammet er partssammensatt og gir bedrifter mulighet til å søke om midler til sykefraværsreduserende tiltak innen bransjene. 

Veien videre

NHO Transport takker alle som fulgte seminaret enten fysisk eller digitalt. Presentasjoner vil bli sendt til deltakerne i ettertid. Andre som ønsker presentasjonene kan ta kontakt.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: