NHO Transport

Innhold

Enighet om utvidede og forsterkede tiltak

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

Foto: Jon Arne Foss

De fire ledende opposisjonspartiene på Stortinget ble mandag kveld enige om 24 punkter for å sikre arbeidsplasser og arbeidstakerne så lenge Covid-19-pandemien krever strenge og inngripende restriksjoner. Blant annet blir kompensasjonsordningen forlenget til 01.07.21, og kompensasjonsgraden skal opprettholdes på 85 prosent.

Permitteringsperioden blir også utvidet til 01.10.21, og ordningen med forhøyede dagpenger forlenges tilsvarende. I tillegg blir ventetiden på dagpenger på tre dager opphevet og ordningene med inntektssikring for lærlinger, næringsdrivende og frilansere blir forlenget til 01.10.21. Det skal også opprettes en egen støtteordning for studenter.

Skaper forutsigbarhet
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet står bak de 24 punktene. Disse partiene har til sammen flertall på Stortinget.

- Det er positivt at de ulike ordninger nå forlenges slik at både arbeidsgivere og arbeidstakere får nødvendig forutsigbarhet og trygghet. Statsministeren påpekte for øvrig i Stortinget i går at støtteordningene ville bli videreført så lenge smittesituasjonen og restriksjonsnivået gjør dette nødvendig, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

De fire partiene ønsker også å utsette krav om innbetaling av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt til 01.07.21. Regjeringen bes også om å vurdere utsettelse av arbeidsgiverperiode 2 til 01.07.21. Denne medfører at arbeidsgiver må betale lønn i fem dager etter 30 ukers permittering. Det legges også opp til å utvikle ordninger for å gi lønnstilskudd når permitterte tas tilbake i jobb, og det gjøres lettelser i dagpengeberegning for drosjesjåfører.  

En viktig seier
Partienes punkt 18 lyder som følger: Stortinget ber regjeringen foreslå tilpasninger i støtteordningene som bidrar til at bedrifter med egne ansatte/som eier egne driftsmidler likebehandles med bedrifter som leier personell /leaser utsyr.

- Dette må bety at bedrifter med egen- eller bankfinansierte driftsmidler som busser, må få kompensasjon på linje med andre aktører med leaset materiell. Dette har både NHO Transport og NHO kjempet for lenge, og vi er svært glade for at vi har blitt hørt slik at denne forskjellsbehandlingen endelig kan bli fjernet, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Hun tilføyer at det er skuffende at NHO Transport ikke har fått gjennomslag for likebehandling på tvers av organisasjonsstruktur. Denne forskjellsbehandlingen gir også en uheldig konkurransevridning.

- Regjeringen skal etter planen legge frem en samlet krisepakke overfor Stortinget 29.01.21. Den må nå ta opposisjonspartienes 24 punkter med i det videre arbeidet og konkretisere disse i den endelige krisepakken, avslutter Stordrange.

Les opposisjonspartienes 24 punkter her:

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: