NHO Transport

Innhold

Ber Stortinget om kompensasjon for billettinntekter

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

NHO Transport og andre organisasjoner sendte 05.02.21 et notat til Stortingets finanskomite, hvor man ber om at Stortinget avsetter ytterligere 1.150 millioner som kompensasjon for tapte billettinntekter innen den fylkeskommunale kollektivtrafikken. Dette beløpet kommer i tillegg til 1.250 millioner, som allerede er avsatt i statsbudsjettet for 2021. Tilleggsbeløpet må komme som en del av den siste krisepakken.

Fylkeskommunene og deres administrasjonsselskaper har beregnet det totale inntektstapet for all lokal kollektivtrafikk til 2.400 millioner i første halvår 2021. I notatet blir det også anført at næringen trenger ytterligere støtte i andre halvår og i 2022 for å tilpasse tilbudet til nye reisevaner og -mønstre. I tillegg må det jobbes aktivt for å få reisende til å gjenoppta gode kollektivvaner og dermed parkere privatbilene.  

- Da forslag til statsbudsjett for 2021 ble lagt frem i begynnelsen av oktober, antok man at de foreslåtte 1.250 millioner vil være tilstrekkelig til å dekke inntektstapet til behandlingen av revidert budsjett i mai. Så kom det mange og strengere restriksjoner i november og ytterligere innstramminger i januar, noe som har medført nye reduksjoner i passasjerantallet. Med dagens passasjerantall vil de opprinnelige 1.250 millioner bare holde til slutten av mars, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Notatet er signert av Kollektivtrafikkforeningen, NHO Sjøfart, Spekter, Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet og Jernbaneforbundet. Det er også sendt i kopi til samferdselsminister Knut Arild Hareide og medlemmene av Stortingets transportkomite og kommunalkomite.

For 2020 hadde Storting og regjering totalt avsatt 4.600 millioner i kompensasjon for tapte billettinntekter. Da man gjorde en endelig avregning mot reelt tap ved årsskiftet, viste det seg at virkelig tap var begrenset til 3.900 millioner.

- Vi er glade for at politikerne lyttet til næringens behov og avsatte tilstrekkelige midler til kompensasjon i 2020. Det har vært vanskelige å gi eksakte estimater over forventet inntektstap så lenge smitteintensiteten og restriksjonene har variert så sterkt. Men, aktørene har gjort hva de kunne for å begrense tapet samtidig som alle smittevernhensyn ble ivaretatt, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Finanskomiteen skal avlegge sin innstilling senest 19.02.21. Mange ønsker at enigheten skal komme tidligere siden mange av dagens ordninger er datostemplet 28.02.21.

- Det kan også ble forhandlinger på overtid. Fremskrittspartiet er jokeren under disse forhandlingene. Hvorvidt Fremskrittspartiet kommer til enighet med regjeringspartiene eller Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet vil nok få stor betydning for endelig utforming av den siste krisepakken, avslutter Stordrange.  

Les notat til finanskomiteen her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: