Foto:

Videreføring av ordning for lønnstilskudd

Foto:

Arbeidsgivere, som har permittert ansatte som følge av koronakrisen, kan nå søke om lønnstilskudd for oktober, november og desember. Ordningen, som i første omgang gjaldt tilskudd for juli og august, er nå utvidet.

Lønnsstøtte er en målrettet og midlertidig ordning som skal være enkel å forstå og bruke, og gi bedriftene insentiver til å ta permitterte ansatte tilbake i jobb.

Les mer om utvidelse av ordningen på NHOs arbeidsgiverportal arbinn.no

Om lønnsstøtteordningen
  • De første rundene med lønnsstøtte ble vedtatt av Stortinget i juni og gjaldt for månedene juli og august. Forutsetningen for å få støtte var at den ansatte var permittert per 28. mai 2020 og hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for.
  • Runde gjelder for oktober, november og desember. Forutsetningen for å få støtte er at den ansatte var permittert per 31. august 2020 og blir hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for.
  • Ordningen gjelder for bedrifter som har mer enn 10 prosent omsetningsfall, samt for ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser uten erverv til formål som tar egne permitterte tilbake.
  • Foretak kan få opptil 15 000 kroner i måneden i støtte for hver permittert som tas tilbake i arbeid.
  • Ordningen inkluderer alle ansatte, også lærlinger. Den gjelder både helt og delvis permitterte, forutsatt at den ansatte tas tilbake i minst like høy stillingsbrøk som før permittering.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: