Unntak for kjøre- hviletidsregler gjelder all transport

Nyhet, Godstransport, Rutebuss, Taxi, Turbuss, Ekspressbuss

Publisert

Unntaket fra kjøre- hviletidsreglene i forbindelse med coronaviruset gjelder nå også persontransporten.

Unntaket fra regelverket knyttet til kjøre- og hviletid skal ikke bare skal gjelde for transport relatert til liv og helse, men all transport.

Etter innspill fra NHO Transport har Statens vegvesen nå utvidet dispensasjonsmuligheten for unntak fra kjøre- og hviletisbestemmelsene til å gjelde all transport. 

Unntaket har tidligere vært begrenset til transport knyttet til liv og helse som matvaredistribusjon og beslektede næringer, inkludert drivstoffdistribusjon, råvaretransport, fôr til dyr og transport av levende dyr, transport av medisiner og medisinsk utstyr, distribusjon av utstyr til sykehus og andre offentlige institusjoner.

Fra og med i dag (onsdag 18. mars) er unntaket utvidet.

 

Les mer om unntaksreglene på Statens vegvesen sin hjemmeside.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: