Søk nye omstillingsmidler innen 20. desember

Nyhet, Kompetanse, Turbuss, Ekspressbuss

Publisert

JVB var en av bedriftene som fikk støtte gjennom omstillingsordningens første runde. Nå åpnes det for ny søknadsrunde med frist 20. desember. Foto: JVB.

Bedrifter som er hardt rammet av koronapandemien kan for andre gang søke Innovasjon Norge om omstillingsmidler.

Midlene kan søkes om som en tilskuddsordning for omstilling. Det er ikke en rettighetsbasert ordning der man får dekket kostnader. For å få det må man heller søke den nye kompensasjonsordningen, som ventes åpnet for søknader den 18. januar 2021. 

Omstillingsordningen er rettet inn mot reiselivsbedrifter, og det var flere av NHO Transport sine medlemmer, deriblant turbussaktører som fikk støtte i den første søknadsrunden. Det er Innovasjon Norge som administrerer omstillingsordningen.

Les mer om ordningen, spørsmål og svar, samt opptak fra webinar om ordningen her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: