NHO Transport

Innhold

Ny, bred kompensasjonsordning for næringslivet

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Regjeringen presenterte på en pressekonferanse 10. november klokken 12.00 den nye kompensasjonsordningen for næringslivet, som erstatter den foreslåtte reiselivspakken. Denne favner like bredt som den tidligere ordningen og skal gjelde fra 1. september i år til 28. februar 2021.

Bedriftene må ha en omsetningsreduksjon på minst 30 prosent for å få midler fra ordningen, og denne skal fortsatt dekke "uunngåelige, faste kostnader". Kompensasjonen ligger på 60 prosent for september og oktober, men økes til 70 prosent for november og desember. Det er anslått at ordningen totalt vil koste 5 milliarder kroner.

Mens Skatteetaten hadde ansvaret for den tidligere ordningen, skal Brønnøysundregisteret nå overta ansvaret for forvaltning av ordningen. Søknadsportalen vil ikke være klar før i januar, men man kan da søke om kompensasjon for september, oktober, november og desember samlet.

- Mange av detaljene vil ikke være kjent før regjeringen legger frem forslaget til kompensasjonsordning for Stortinget i form av en proposisjon, men denne bør komme raskt. Vi vet dermed ikke om Næringsdepartementet har fulgt opp vårt notat og dermed sørget for en likebehandling uavhengig av organisasjonsform og finansieringskilder. Hvis ikke dette er gjort, vil vi fortsette vår oppfølging av Stortinget frem til endelig behandling av proposisjonen, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at det heller ikke er klart om man opprettholder krav om at omsetningstapet må overstige et minstebeløp for at man kan søke om støtte. På tilsvarende måte sies det heller ingen ting om hvorvidt nivået på berettiget kompensasjonen må overstige et visst nivå for at denne skal bli kunne bli utbetalt. 

- Denne nye og brede kompensasjonsordningen vil erstatte den planlagte ordningen for reiselivet, som ble presentert 20. oktober. Det er imidlertid viktig at regjeringen også har funnet løsninger for Reisegarantifondet, noe som vil gjøre det lettere å planlegge og selge reiselivspakker etter hvert som reiserestriksjonene blir redusert, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

For øvrig har regjeringen også avsatt over åtte milliarder for å kompensere kommuner og helsesektoren for ekstra kostnader og for å styrke visse tilbud. Den utviderede ordningen for sykepenger til arbeidstakere, freelancere og selvstendig næringsdrivende videreføres til 31. mars 2021, og det samme gjelder forhøyede dagpengesatser. Det gis også ekstra støtte til arrangører av større, åpne kulturarrangement, og regjeringen har avsatt 480 millioner for å kompensere bedrifter for ekstra kostnader forbundet med testing og karanteoppfølging av utenlandske arbeidstakere.

For mer informasjon om regjeringens forslag:

Ny kompensasjonsordning for næringslivet.

Forlengelse av garantiordningen.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: