Null kontingent for 2020

Nyhet

Publisert

Foto. Unni Farstad

NHO Transport avholdt generalforsamling 18.06.20, og det ble blant annet vedtatt at foreningen ikke skal kreve inn kontingent for 2020. Roger Harkestad ble valgt som ny styreleder, Øystein Svendsen som ny nestleder og Gry Miriam Olsen som nytt styremedlem.

Kontingentfritaket for 2020 gjelder for alle bedrifter med gyldig medlemskap per 01.06.20. Det må imidlertid betales ordinær kontingent til NHO. For 2021 ble det vedtatt at kontingentstruktur og -sats vedtatt for 2020 på generalforsamlingen 12.06.19 skulle legges til grunn. Dette medfører en sats på mellom 1,20 og 1,60 promille av bedriftenes lønnskostnader. For åtte år siden hadde foreningen en flat kontingentsats på hele 2,20 promille.

- Foreningen har en solid økonomi og dermed en høy egenkapital, men medlemsbedriftene har vært igjennom en vanskelig  periode med sterkt sviktende inntekter og ekstra kostnader. Etter styrets oppfatning blir det da ikke riktig å kreve inn kontingent for inneværende år, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.  

Bernt Dahle ønsket å trekke seg etter ni år som styreleder og flere år med andre verv i foreningen. I tillegg hadde hans konsern endret karakter og etter hvert redusert sitt engasjement innen rutebuss. Gry Miriam Olsen ble valgt som nytt styremedlem, og Kjetil Førsvoll, Ole Engebret Haugen og Vidar Kjesbu ble gjenvalgt som styremedlemmer. På varamedlemslisten ble Svein Olav Straand erstattet av Anders Mjaaland, og Helge Kvame ble gjenvalgt som fjerde varamedlem.

Generalforsamlingen ble gjennomført via Teams. Det var også lagt opp til både ordinære og skriftlige avstemninger via Votecast.

- Det var uvant å gjennomføre generalforsamlingen digitalt, men det fungerte bra teknisk sett. Det er imidlertid langt hyggeligere med våre tradisjonelle arrangementer med et faglig seminar i forkant av generalforsamlingen og  en hyggelig middag om kvelden, sier Stordrange.

Roger Harkestad takket avslutningsvis Bernt Dahle for innsatsen som styreleder, og styret vil arrangere en mer formell avslutningsmiddag til høsten. Roger Harkestad takket også for tilliten og understreket at han så frem til å ta fatt på rollen som styreleder og jobbe med alle bransjens omfattende utfordringer.

NHO Transports styre og varamedlemmer etter generalforsamlingen 18.06.20:

 

Navn

 

Verv

Arbeidsgiver

Stilling

Valg-periode

Roger Harkestad

Styreleder

Tide ASA

Konsernsjef

 

2022

Øystein Svendsen

Nestleder

Unibuss AS

Administrerende direktør

2021

Kjetil Førsvoll

Styremedlem

Boreal Norge AS

 

Konsernsjef

2022

Ole Engebret Haugen

Styremedlem

Vy Buss AS

Konsernsjef

2022

Vidar Kjesbu

Styremedlem

Trønderbilene AS 

Administrerende 

direktør

2022

 

Gry Miriam Olsen

Styremedlem

Keolis AS

Administrerende direktør

2021

Jan Volsdal

Styremedlem

Nobina AS

Administrerende direktør

2021

 

Navn

 

Verv

Arbeidsgiver

Stilling

Valg- periode

Terje Greibesland

Første varamedlem

L/L Setesdal

Bilruter

Administrerende direktør

2021

Merethe Olsen  

Andre varamedlem

Nor-Way Buss- ekspress AS

Administrerende direktør

2021

Anders Mjaaland

Tredje varamedlem

Saltens

Bilruter AS 

Administrerende direktør

2022

Helge Kvame

Fjerde varamedlem

JVB AS

Administrerende direktør 

2022

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: